Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 5

Met deze week: Werkzaamheden Stromenwaard, Zwembad de Sypel extra op stakingsdagen onderwijs en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Uitnodiging informatieavond over houtrook

Ongeveer 20% van de huishoudens in Nederland heeft een kachel of open haard en dat aantal neemt verder toe. Heeft u behoefte aan informatie over de gezondheidseffecten van houtrook? En hoe u de overlast kunt verminderen? Kom dan naar de informatieavond op dinsdag 11 februari in het Huis van de Stad, Havendam 56. De bijeenkomst start om 19.00 uur (inloop met koffie en thee om 18.45 uur). Meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden: Harderwijk.nl/houtrook. Voor vragen over de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met de gemeente Harderwijk, tel.0341 411 911. 

Winnaars Sportverkiezingen Harderwijk 2019

De afgelopen weken heeft u kunnen stemmen op uw favoriete Harderwijkse sportman, sportvrouw, sporttalenten en jeugdsportteam. Op vrijdag 24 januari zijn de winnaars van de Sportverkiezingen 2019 bekend gemaakt in de sportzaal van Stadsweiden. De volgende sporters ontvingen een prijs voor:
 
 • Sportman van het jaar: Theo Bos
 • Sportvrouw van het jaar: Lisa Kruger
 • Sporttalent van het jaar t/m 12 jaar: Jaydee Broersma
 • Sporttalent van het jaar van 13 t/m 18 jaar: Jurian Dekker
 • Jeugdsportteam van het jaar: ADE Jeugddansteam
 • Sportteam van het jaar: AV Athlos vrouwen
 • Bijzondere sportprestatie van het jaar: Lammieke Kriekjes
De sporters die een sportpenning ontvingen voor een prestatie op NK, EK, WK of Olympische spelen zijn: Henk van de Kaaij & Bianca van Damme, Godfried Valk & Irma Valk, Gert Jan Folkers & Annemiek Folmer, Martijn Kleermaker, Jeremy Robbemond, Theo Bos, Sjoerd Krolis, Mitchell van Dijk, Lisa Kruger, Klazien Kleermaker, Jurian Dekker, Matthew Martens, Vera Voorbach, Roy Eefting.
 
Harderwijk is trots op al zijn kampioenen. Gefeliciteerd met deze geweldige prestaties! 

Samen vieren wij 75 jaar vrijheid Harderwijk

In 2020 viert en herdenkt Harderwijk 75 jaar vrijheid. Overal in onze stad kunt u deelnemen aan evenementen en activiteiten voor jong en oud. Samen herdenken wij het einde van de Tweede Wereldoorlog en vieren we dat we sindsdien in vrijheid leven. De komende maanden zijn er lezingen en presentaties over de Tweede Wereldoorlog in Harderwijk. Op zaterdag 18 april wordt de Bevrijdingstocht van 1945 herhaald met historische militaire voertuigen door Putten, Ermelo en Harderwijk. Van 17 tot en met 19 april zijn er een Duits en een Canadees kamp op het Kerkplein. In het Stadsmuseum is vanaf 18 april een expositie met origineel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Op 24 april vieren de kinderen van de basisscholen in Harderwijk de vrijheid tijdens de Koningsspelen. Kijk voor het volledige overzicht op Harderwijk.nl/75jaarvrijheid

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 30 januari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Op de agenda staat onder andere Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES) en nieuwbouw zwembad De Sypel. De commissie Samenleving vergadert donderdag 6 februari. U bent van harte welkom. De complete agenda (voorzover bekend) en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Zorgfraude. De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Woninginbraken Hierden. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Werkzaamheden Stromenwaard lopen uit

Vorig jaar is gestart met de werkzaamheden in de buurt Stromenwaard van de wijk Stadsweden. De werkzaamheden vonden plaats in de Westrak, Stortemelk, Lauwers, Breedwijd en Marsdiep. Door extra uit te voeren werkzaamheden duren de werkzaamheden volgens actuele planning tot zaterdag 29 februari. 

Zwembad de Sypel extra open op stakingsdagen onderwijs

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken de meeste scholen in Harderwijk en zal er geen schoolzwemles plaatsvinden in de Sypel. Daarom is het zwembad extra geopend voor recreatief zwemmen van 7.00 tot 15.00 uur. Op deze twee dagen geldt een speciale toegangsprijs van € 3,50. Mascotte Sypie komt rond 10.00 uur langs voor een meet & greet met de kinderen. 

Burgemeester en kinderburgemeester lezen voor tijdens Nationale Voorleesontbijt

Burgemeester Harm-Jan van Schaik en kinderburgemeester Isabella Hoeve lazen woensdag 22 januari tijdens het Nationale Voorleesontbijt voor aan kinderen van de basisschool. De burgemeester las uit het boek Moppereend voor de kinderen van groep 2 van Fontanus in de bibliotheek. De kinderburgemeester las voor aan kinderen van groep 4 op basisschool De Bron. Het boek Moppereend is het Prentenboek van het Jaar 2020 en geschreven en getekend door Joyce Dunbar en Petr Horàcek.
 
Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020 worden De Nationale Voorleesdagen georganiseerd. Het doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De Voorleesdagen kunnen niet beginnen op een lege maag. Daarom start de campagne altijd met Het Nationale Voorleesontbijt. 

Start Thuishuiselijke Winter Dinsdagen voor alleenstaande ouderen

Vanaf dinsdag 4 februari starten de Thuishuiselijke Winter Dinsdagen van Stichting Thuishuis Harderwijk. Stichting Thuishuis is een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan het verminderen van eenzaamheid onder alleenstaande ouderen. 
 
U bent van 10.30 tot 12.00 uur van harte welkom om langs te komen in Grand café Holy Moly aan de Markt voor wat gezelligheid, een praatje en een kopje koffie of thee.
 
De bijeenkomsten vinden elke dinsdag plaats in februari en maart. Ze zijn bedoeld voor alleenstaande 60-plussers die het moeilijk vinden de wintermaanden alleen door te komen. Wilt u graag wat meer informatie over deze activiteit van Stichting Thuishuis Harderwijk? Stuur dan een mail naar coordinator@thuishuisharderwijk.nl of bel met coördinator Natascha Kruger, tel. 06 44 48 60 54. 

Gemeente is op zoek naar leden klankbordgroep toegankelijkheid

De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor een toegankelijke gemeente. Openbare ruimten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Er wordt een werkgroep samengesteld die de gemeente gaat adviseren over toegankelijk openbare ruimten. We willen graag van u horen welke knelpunten u ervaart ten aanzien van toegankelijkheid van de openbare ruimte.  Daarnaast wil de gemeente een klankbordgroep samenstellen van maximaal 10 personen die de werkgroep het komende jaar ondersteunt. Heeft u interesse of bent u ervaringsdeskundige, meld u zich dan aan bij de Rik Oppedijk, projectleider bij de gemeente. Hij is te bereiken via r.oppedijk@harderwijk.nl. Als u reageert dan stuurt hij u een korte vragenlijst. 

Officiële publicaties

 
Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 17-1-2020 De Wellen: kappen 6 bomen
 • 17-1-2020 groenstrook rond begraafplaats Oostergaarde: kappen 25 bomen
 • 17-1-2020 Hogeweg 37: wijzigen voorgevel woning
 • 16-1-2020 Overkampsweg: schuilstal
 • 19-1-2020 Korhoenlaan 1-36: kappen 3 bomen
 • 18-1-2020 Dennenlaan 14: uitbreiden woning
 • 21-1-2020 Aagje Dekenlaan 8: uitbouw in strijd regels ro
 • 15-1-2020 Hagenweg 2: kappen 2 bomen
 • 20-1-2020 Paardenbloemdreef 53: veranda in strijd regels ro
 • 22-1-2020 Vogelzand 12: dakkapel
 • 17-1-2020 Struikterrein: aanleggen 174 parkeerplaatsen in strijd regels ro
 • 22-1-2020 Volendampad 7: wijzigen voorgevel
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 17-1-2020 Hoofdweg 2 : inpandig uitbreiden horeca in strijd regels ro
 • 17-1-2020 Berkenboomsweg 10: stapmolen en poort in strijd regels ro
 • 17-1-2020 Marconistraat 5: doorbraak bedrijfspanden
 • 17-1-2020 Wattstraat 3 en Morsestraat 7: bedrijfspand, reclame en inrit
 • 20-1-2020 Coolwagenhof 5: woning in strijd regels ro
 • 21-1-2020 Clarendallaan 21: uitbreiden woonhuis
 • 22-1-2020 Ir. Lelystraat 21: uitrit
 • 22-1-2020 Bliksdam 6: woning
 • 22-1-2020 Ceintuurbaan 4-69: kappen 28 bomen
 • 23-1-2020 Strandboulevard Oost 16, 18 en Grote Oosterwijck 33, 35, 37: verbouwen restaurant in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Concept Drank- en horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de onderstaande rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, een drank- en horecavergunning te verlenen:
- Waterscouting Tjerk Hiddes - Paracommerciële Instelling - Strekdam 53, 3841 WD  Harderwijk. Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden. In de inrichting mag slechts alcoholhoudende drank worden verstrekt van 12:00 uur tot 01.00 uur.
 
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 januari tot en met 11 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens dit voorgenomen besluit? Dan kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijzen kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Harderwijk, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
 
- 'SushiPoint Harderwijk B.V.', Stationsplein 5-11, 3844 KR Harderwijk. De vergunning is verzonden op 27 januari 2020
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 29 januari tot en met 9 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.
 
Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o. 

Het ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o.  schept een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter. Dat wil zeggen dat de planregeling vooral is gericht op het vastleggen van de bestaande situatie. Het plangebied kent ook enkele nog te ontwikkelen percelen aan de noordzijde van het Noordereiland. Voor deze percelen zijn kavelpaspoorten opgesteld en door B&W vastgesteld in september 2019. In de planregeling is aangesloten bij deze kavelpaspoorten.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 0341 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00209-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00209-/NL.IMRO.0243.BP00209-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.