Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 38

Met deze week: Fietsverlichtingsactie, doe mee met Stoptober en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Laatste fase Waterfront officieel van start (bekijk de video)

Wethouder Bert van Bijsteren heeft afgelopen woensdag samen met algemeen directeur Peter van der Linde van Boskalis Nederland het officiële startsein gegeven voor de realisatie van fase 3, het laatste te ontwikkelen deelgebied van het Waterfront.
 
Veel ambitie voor laatste fase Waterfront

Wethouder Bert van Bijsteren is inmiddels een paar maanden aan de slag als wethouder. Hij vertelt: “Het ambitieniveau voor Waterfront fase 3 is hoog. Het wordt een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaam wonen. De wijk wordt niet alleen volledig aardgasvrij, maar ook zoveel mogelijk energieneutraal. Woningen worden zo circulair mogelijk gebouwd en de buitenruimte zo ingericht dat biodiversiteit toeneemt en er voor de lange termijn een klimaatadaptieve woonwijk ontstaat.” De eerste verkoop- en bouwactiviteiten starten naar verwachting in 2021.
 
Voortaan wekelijks inloopspreekuur
Vanaf 17 september organiseren gemeente Harderwijk en Boskalis Nederland samen wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur in de gele keet van Boskalis aan de Ir. Lelykade in het Waterfront. Dit spreekuur is vooral bedoeld voor vragen over de werkzaamheden die plaatsvinden voor fase 3. Wethouder Bert van Bijsteren: “Er gebeurt veel in het Waterfront en logisch gezien levert dat vragen op bij huidige en mogelijke toekomstige bewoners. Met dit vragenuurtje willen we hierop zo goed mogelijk inspelen. Er zijn medewerkers van gemeente Harderwijk en Boskalis aanwezig om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.”

Start van fase 3 Waterfront Harderwijk

Vergunning vreugdevuur jaarwisseling

Vreugdevuren tijdens de jaarwisseling zijn alleen toegestaan met een vergunning. De vergunning moet uiterlijk 12 weken voor de jaarwisseling zijn aangevraagd. Kijk voor meer informatie op harderwijk.nl/vreugdevuur of neem contact op met de medewerkers van team veiligheid via tel. 411 911 of veiligheid@harderwijk.nl. Op onze website kunt u lezen wat het verschil is tussen een vreugdevuur en een sfeervuur.
 
Op zaterdag 21 september is het Festival Kleurrijk Harderwijk aan de Parkweg 3. Van 11.00 tot 18.00 uur presenteren verschillende culturen zich met kunst, cultuur, muziek en eten.

Muziekkoepel Plantagepark geopend

Woensdagavond 11 september openden wethouder Wonen en Ruimte Jeroen de Jong en architect Fred Kapelle de nieuwe muziekkoepel in het Plantagepark. Zij deden dat in bijzijn van wethouder Cultuur Gert Jan van Noort. Er was een mooi feestelijk programma georganiseerd met bijdragen van Theaterwerkplaats Harderwijk, het Harderwijker koor Afslag Harderwijk en de stadsdichter van Harderwijk Henk Ruiter. Verder zijn bijzondere muzikale bijdragen van het trio Aurora en het trio Zeffireto. 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Heeft u plannen om je woning te isoleren? Sinds kort is de landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer beschikbaar. U komt in aanmerking voor de subsidie als u minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen neemt. Bekijk meer informatie op www.veluweduurzaam.nl/subsidies. Liever eerst energieadvies? Vraag het energieadviesgesprek aan bij Veluwe Duurzaam. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 26 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Informatie AZC/COA en Bestuursrapportage. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over toename aantal jongeren “Vertrokken Onbekend Waarheen”. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Doet u mee met Stoptober?

Dinsdag 1 oktober begint de actie Stoptober weer. Tijdens Stoptober stopt u samen met andere deelnemers 28 dagen lang met roken. Door een maand lang niet te roken, is de kans vijf keer groter dat u blijvend stopt met roken. Gaat u de uitdaging ook aan? Dan kunt u zich voor de stopmaand inschrijven via Stoptober.nl. Er is ook een gratis Stoptober-app. In deze app leest u wat stoppen met roken doet voor uw gezondheid en vindt u veel tips.  

Documentaire Goede Buren in Filmhuis Harderwijk

Dinsdag 24 september is de veelgeprezen film ‘Goede Buren’ te zien in het Filmhuis. De aangrijpende en hartverwarmende documentaire gaat over eenzaamheid en ouder worden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Na de film is er gelegenheid om te reageren op de film en met elkaar van gedachten te wisselen. De film wordt vertoond in het kader van de week tegen de eenzaamheid en is gratis toegankelijk.
 
Locatie: Catharinakapel, Klooster 1 te Harderwijk
Datum: 24 september dinsdag om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur
Aanmelden: www.filmhuisharderwijk.nl
Kosten: de toegang is gratis


Nog sneller in –en uitchecken met je fiets

Wethouder Jeroen de Jong verrichtte vrijdag op het station Harderwijk de starthandeling van de in - en uitcheckpilot van de Nederlandse Spoorwegen voor fietsers. Hij deed dat samen met Regiodirecteur NS Joost van der Bijl.
 
Vanaf vrijdag 13 september test NS een nieuwe in- en uitcheck zone waarmee fietsers in en uit kunnen rijden zonder langs een medewerker te gaan. Ze krijgen een tag op hun fiets waarmee ze makkelijk in- en uitchecken. Naast Harderwijk doet ook Breda mee met deze pilot van NS.

Fiets verlicht

Vrijdagmiddag 27 september is de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Tussen 14.00 en 18.00 uur kunt u bij de deelnemende fietsenmakers in Harderwijk en Hierden terecht om gratis kleine reparaties aan de fietsverlichting uit te laten voeren. Bijvoorbeeld het vervangen van batterijen, lampjes en bedrading. Zo ben je goed verlicht klaar voor de herfst!
Deelnemende rijwielhandelaren zijn:
 • Boonen Tweewielers, Fokko Kortmanlaan 225;
 • Tweewielercentrum Kleijer, Werkplaats Plantage 8;
 • Profile Wigger, Deventerweg 10;
 • Boonen Fietsen, Mecklenburglaan 2;
 • Bram Hop Tweewielers, Molenweg 10 Hierden;
 • Bike Totaal Schraverus, Hierdenseweg 21 en Triasgracht 12.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 8-9-2019 Rappad: tiny house
 • 6-9-2019 Ossenbergerhout 2: uitrit
 • 8-9-2019 Plataanlaan 2: vervangen kozijnen en plaatsen fietsenberging in voorerf
 • 6-9-2019 Dassenbergerhout 10: uitbouwen veranda
 • 10-9-2019 Sonnevancklaan 8: kappen 22 bomen
 • 9-9-2019 Korhoenlaan 1-16: kappen 2 bomen
 • 10-9-2019 Luttekepoortstraat 34-36: verbouwen panden
 • 10-9-2019 Daltonstraat 37: uitbreiden bedrijfsruimte
 • 10-9-2019 Parallelweg 26-142: kappen 5 bomen
 • 11-9-2019 Krommekamp 280: constructieve aanpassing
 • 11-9-2019 Nobelstraat 14A: stellingen
 • 11-9-2019 Parallelweg 22: kappen 1 boom
 • 12-9-2019 kruising Tonselsedreef/Horsterhout: vlaggenmast
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 9-9-2019 Fahrenheitstraat 86: intern verbouwen bedrijfspand (tussenvloer)
 • 10-9-2019 Schumanlaan 16: vervangen erfafscheiding, overkapping en carport
 • 10-9-2019 Slingerlaantje 8: bijgebouw met overkapping
 • 11-9-2019 Slingerbos 1: inrichten sportcomplex in strijd regels ro
 • 11-9-2019 P.C. Hooftplein 73A: vervangen reclame (geldmaat)
 • 11-9-2019 Van Noortlaan 2: schutting en carport
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:
 
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30

Het bestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00215-0002) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00215-/NL.IMRO.0243.BP00215-0002) of www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
6-9-2019: Molenstraat 9, 3841AE voor het verwijderen van asbest uit een bergzolder
4-9-2019: Marnixstraat 1 A, 3842 JJ voor het slopen van een kerkgebouw
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.