Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 24

Met deze week: Hoe ziet u de toekomst van Harderwijk? Stem vanaf vandaag op hét Stadsidee 2018 en calisthenics toestel op Strandeiland nu al een succes.

Hoe ziet u de toekomst van Harderwijk?

Vorige week zijn we gestart met het plaatsen van stellingen over de toekomst van onze gemeente. Daarop kon u reageren. We zijn bezig om plannen te maken voor de toekomst. Omdat het de toekomst is van uw leefomgeving en die van toekomstige generaties, zijn we heel benieuwd naar uw visie en ideeën! Samen met inwoners en ondernemers willen we uitstippelen welke kant het met de gemeente Harderwijk op moet.
 
Stellingen van Harderwijk
Aan de hand van stellingen kunt u laten weten wat uw ideeën zijn over de toekomst van Harderwijk en Hierden. De stellingen publiceren vier weken lang we op onze facebookpagina, op www.harderwijk.nl en in Het Kontakt. Als u geen facebook heeft, dan kun u uw reactie mailen naar omgevingsvisie@harderwijk.nl. En in het Huis van de Stad is er een mogelijkheid om te reageren via een  “I-pad zuil”. Elke week één stelling. Deze week de tweede stelling.
 
Geef uw mening op de stelling van deze week
“We moeten soepeler omgaan met de regels over bv. geluid en milieu omdat economie belangrijker is dan de leefomgeving.”. 

Stem vanaf vandaag op hét Stadsidee 2018

Vanaf vandaag, woensdag 13 juni, kan via de samenkleurenwedestad.nl/stemmen, gestemd worden op de genomineerde Stadsideeën 2018. Stemmen kan tot en met 6 juli a.s. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. Het kunnen afhankelijk van het benodigde budget ook meer ideeën zijn. In totaal heeft de gemeente Harderwijk € 45.000,- beschikbaar gesteld voor de bedenkers om het idee uit te voeren. Woensdag 11 juli wordt het winnende idee bekend gemaakt.
 
Grote betrokkenheid
Harderwijkers hebben zich van hun creatieve kant laten zien, 42 ideeën om buurt, wijk of stad mooier of leefbaarder te maken zijn ingestuurd. Wethouder Jeroen de Jong is blij met al die ideeën: “De kans om de leefomgeving te verbeteren blijft mensen inspireren om met ideeën te komen en samen initiatieven te nemen. Ik ben benieuwd welk Stadsidee de Harderwijkers dit jaar uitkiezen.”
 
Na een eerste selectie op haalbaarheid, volledigheid, teamwork en begroting zijn 9 stadsideeën genomineerd. Vanaf vandaag bepaalt de Harderwijker samenleving welk idee zal worden gerealiseerd door op het meest aansprekende idee te stemmen. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.
 
Openbare ruimte
Het Stadsidee werd in 2016 geïntroduceerd en daagt inwoners uit ideeën aan te dragen om de openbare ruimte te verbeteren. Het Stadsidee is een project dat hoort bij ‘Samen kleuren we de stad’. Een initiatief van de gemeente Harderwijk bedoeld om inwoners de mogelijkheid te geven actief bij te dragen aan de inrichting van hun stad. Er worden allerlei mogelijkheden geboden om bij te dragen aan het verbeteren van de openbare ruimte en leefbaarheid in de gemeente Harderwijk. 

Ander mailadres Meerinzicht

Let op: Meerinzicht heeft vanaf 1 juni een ander algemeen e-mailadres. Heeft u contact met Meerinzicht, bijvoorbeeld vanwege belastingen, leerlingzaken, WMO, en u heeft geen contactpersoon? Mail dan naar contact@meerinzicht.nl. 

Ministerie deelt voortvarende CO2 aanpak met gemeente Harderwijk

Uit handen van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mevrouw Stientje van Veldhoven, ontving de gemeente Harderwijk onlangs het estafette stokje CO2- prestatieladder. Met de CO2-prestatieladder worden bedrijven, die deelnemen aan aanbestedingen door gemeenten, gestimuleerd tot CO2-bewust handelen. Daarmee wordt bijgedragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het rijk.
 
De ladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Op 29 mei had het ministerie van IenW het certificaat behorend bij trede 4 van de CO2 prestatieladder ontvangen.
 
Om de CO2 prestatieladder onder overheden verder te promoten heeft het ministerie op symbolische wijze een estafettestokje aan vijf gemeenten overgedragen. Eén daarvan was de gemeente Harderwijk. Directeur domein ruimte, Edo Okkema, nam namens de gemeente Harderwijk het stokje met enthousiasme in ontvangst. De ontvangst van het stokje is voor de gemeente Harderwijk een stimulans om als één van de gemeentelijke koplopers in Gelderland voortvarend aan de slag te gaan met de invoering van de CO2 prestatieladder voor overheidsorganisaties. 

Vrijwilligersinformatiemarkt Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk

Op woensdag 20 juni organiseert Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk een vrijwilligersinformatiemarkt in het Huis van de Stad. Verschillende werkgroepen laten u kennis maken met het vrijwilligerswerk en de activiteiten die het platform organiseert voor vluchtelingen van het AZC. Voorbeelden hiervan zijn de fietsenwerkplaats, het project Aan de Slag, kinderwerk, taalmaatjes, sport, de moestuin en nog veel meer.
 
De markt is van 20.00 tot 21.30 uur in het Huis van de Stad aan de Havendam 56. De hapjes worden verzorgd door de bewoners van het AZC. Ook is er een korte theatervoorstelling van de theatergroep Fada Theatre, bestaande uit Syrische vluchtelingen die hun verhaal vertellen.
 
Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk nodigt alle inwoners van harte uit om de informatiemarkt te bezoeken! Informatie: www.wvharderwijk.nl 

Sportkaravaan gestart

Op maandag 11 juni opende wethouder Sport, Marcel Companjen, alweer de negende editie van  de Sportkaravaan. Dit jaar met het thema ‘Wereldkampioenen’.

De Sportkaravaan is dit jaar van 11 t/m 14 juni en is een sportinstuif met jaarlijks wisselende sport- en spelactiviteiten voor kinderen uit de groepen drie en vier van de basisscholen in Harderwijk. Het doel van de Sportkaravaan is om de kinderen ervan bewust te maken dat bewegen leuk is en zij na schooltijd de weg naar de kunstgrasveldjes beter weten te vinden.
 
Overdag zijn de activiteiten bedoeld voor de groepen 3 en 4. Van  15.30 uur tot 17.00 uur is de sportkaravaan er voor de hele buurt, en op woensdags al vanaf 12.30 uur.
 • Maandag: Muziekpad in Drielanden
 • Dinsdag: Klaproospad in Stadsweiden
 • Woensdag: Flevoweg in de Zeebuurt
 • Donderdag: Frankenspad in Walstein

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 21 juni a.s vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de verkeersonveilige situatie Van Heemshercklaan in wijk De Wittenhagen. De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de positie van jonggehandicapten. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Leerlingen Fontanusschool adopteren verzorgingstehuis

De Fontanusschool is de eerste basisschool in Harderwijk die een verzorgingshuis adopteert. Samen met de bewoners van het verzorgingshuis Weideheem vierden zij vandaag de samenwerking. Leerlingen van groep 8 brachten de bewoners van Weideheem naar de Fontanusschool. Daar werden de bewoners feestelijk welkom geheten. Na de koffie en de traktatie was er een kort programma waaraan zowel de leerlingen als de bewoners een bijdrage hebben geleverd.
 
De leerlingen brengen de komende drie schooljaren maandelijks een bezoek aan Weideheem. Daar gaan zij samen aan de slag met een activiteit, zoals spelletjes doen, kleuren, voorlezen, bloemschikken, bewegingsspelletjes en nagels lakken.
 
Wethouder Gert Jan van Noort sprak zijn waardering uit voor het initiatief en hoopt dat meerdere scholen in Harderwijk volgen. De samenleving telt steeds meer ouderen. Ouderen die eenzaam zijn en/of lichamelijke beperkingen hebben. Daarnaast neemt ook het aantal mensen met dementie toe. De Fontanusschool ziet het als een opdracht om de verbinding te leggen tussen de generaties. Het idee om zoveel mogelijk scholen een verzorgingstehuis te laten adopteren in Nederland is afkomstig van de Stichting Creatief Onderwijs. 

Gemeente op de markt met windenergie

Tijdens de Aaltjesdagen stonden we met een kraam vol informatie over windenergie in Harderwijk. De kraam werd goed bezocht. Vragen die de bezoekers van de kraam hadden konden direct worden beantwoord en men kreeg een indruk van de mogelijkheden om mee te doen aan windenergie. In Harderwijk wordt gewerkt aan het plaatsen van windmolens op het industrieterrein Lorentz. Dat gebeurt in samenspraak en in samenwerking met onze inwoners en het bedrijfsleven. Met andere woorden: windenergie door en voor Harderwijkers. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.harderwijk.nl/windenergie 

Pieter Teeninga neemt afscheid als wethouder

Onder grote belangstelling afscheid als wethouder van de gemeente Harderwijk. De diverse sprekers typeerden hem als een energieke, warme en betrokken bestuurder. Teeninga maakte in 1994 zijn entree in de Harderwijker politiek. Hij was negen jaar raadslid voor de ChristenUnie en elf jaar wethouder. 

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt elk jaar voor overlast. De haren van de rups veroorzaken huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Om deze rupsen op een natuurvriendelijke manier te bestrijden zijn eind maart 110 nestkasten voor mezen geplaatst langs de Zuiderzeestraatweg en Paasloweg. Mezen zijn dol op jonge, onbehaarde rupsen. Eén nest mezen (met 8-10 jongen) kan wel zo’n 550 rupsen per dag consumeren. Het ophangen van de nestkasten lijkt te werken. Zo zijn er aan de Zuiderzeestraatweg beduidend minder nesten van eikenprocessierupsen te vinden in vergelijking tot vorig jaar.
 
Eerste rupsennesten worden verwijderd
Hiermee zijn we echter niet van alle eikenprecessierupsen af. Vanaf half juni laat de gemeente Harderwijk de eerste nesten van de eikenprocessierupsen verwijderen. De nesten zijn voornamelijk gesignaleerd in bomen in het buitengebied. Aannemersbedrijf Loohorst uit Ermelo zuigt de nesten op met een grote stofzuiger en vangt ze op in speciale zakken. Na het opzuigen worden de verwijderde rupsrestanten verbrand zodat de brandharen niet meer schadelijk kunnen zijn.
 
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen. Vanaf april en begin mei komen de rupsen uit de eitjes. In groepjes komen de rupsen samen en vormen grote nesten op de stammen van eikenbomen. Het venijn van de eikenprocessierups zit in de brandharen. Een volgroeide rups heeft ongeveer 700.000 brandharen die met het blote oog niet te zien zijn. Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige brandharen bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen.

Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Er kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid: een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en kortademigheid. Daarnaast kunnen zich algemene klachten voordoen, zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise.
 
Aannemersbedrijf Loohorst houdt de bomen goed in de gaten, zodat ze precies weten waar de rupsennesten zich bevinden. De gemeente laat zoveel mogelijk nesten weghalen zodat de overlast beperkt blijft. Ook op particulier terrein kan de gemeente nesten weg laten halen.
 
Voor gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD, team Medische Milieukunde, tel. 088 4433 000 of www.ggdgelre-ijssel.nl. Voor informatie over bestrijding en het melden van de nesten kunt u contact opnemen met de gemeente, Snel Herstel, tel. 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl.

Dinsdag 26 juni om 19.00 uur staat de verkeersveiligheid centraal in het Wijkcafé in Centrum De Zin, Stationslaan 32 in Harderwijk. Iedereen is welkom..

Calisthenics toestel op Strandeiland nu al een succes

Op zaterdag 8 juni is tijdens de Aaltjesdagen het nieuwe calisthenicstoestel dat sinds kort op het Strandeiland staat, officieel in gebruik genomen door wethouder Marcel Companjen.
 
Het idee voor het toestel kwam van Sander de Bruin en Nathan van Dompselaar, beiden mastertrainer calisthenics, wiens droom het was een sporttoestel voor jong én oud te plaatsen op één van de mooiste plekken van Harderwijk. Nathan vertelt: "Het toestel staat nu een paar weken op het strand en zowel volwassenen als kinderen maken goed gebruik van het toestel. Precies wat we beoogd hadden." De Gemeente Harderwijk ondersteunt initiatieven die een gezonde en actieve leefstijl stimuleren van harte. Het toestel past volgens Marcel Companjen ook goed in de actieve en sportieve omgeving van het Strandeiland.
 
De realisatie van het toestel is bekostigd vanuit de gewonnen Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. De Provincie Gelderland reikt deze prijs iedere 2 jaar uit aan een gebied in Gelderland dat een grote en bijzondere verandering heeft ondergaan.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
 • 31-5-2018 Van Leeuwenhoekstraat 20: aanpassen gevel in een overheaddeur en reclame
 • 31-5-2018 Molenweg 41a: kappen 5 bomen
 • 1-6-2018 Rietgorsmeen 63: tuinhuis
 • 1-6-2018 Veldkamp 1: gebouw t.b.v. bijzondere doelgroep en aanleggen uitrit
 • 28-5-2018 Zuiderzeestraatweg 183c: reclame (2 objecten)
 • 3-6-2018 Boslaan 2a- 69: kappen 2 bomen
 • 4-6-2018 Bruggestraat 48: reclame
 • 6-6-2018 Molenweg 6: uitbreiden woning
 • 6-6-2018 Lammertkamp 1: uitbreiden woning
 • 5-6-2018 Beukenlaan 5: splitsen perceel in strijd regels ro
 • 6-6-2018 Markt 6: wijzigen reclame (3 objecten)
 • 6-6-2018 Markt 6: wijzigen terrasinrichting
 • 4-6-2018 Bellstraat 5: reclame
 • 6-6-2018 Plantage 64: balkonbeglazing
 • 4-6-2018 Donkerstraat 8: wijzigen gevel
 • 4-6-2018 Harderweide kv 35: woning en aanleggen inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.    
 
Verleende vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
 • 5-6-2018 Nobelstraat 14a: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
 • 7-6-2018 Zuiderzeestraatweg 108: nieuw dak
 • 7-6-2018 Rietgorsmeen 63: tuinhuis
 • 7-6-2018 Lammertkamp 23: dakkapel (voorzijde)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure - Celsiusstraat 16-1 tm 16-11 en 18-1 tm 18-11 (concept): bedrijfsverzamelgebouw;28-7-2018
 
Beleidsregel Splitsen woningen
De beleidsregel Splitsen woningen is op 10 oktober 2017 vastgesteld door Burgemeester en wethouders. De beleidsregel maakt het mogelijk een woning te splitsen in appartementen. Het gaat hier specifiek om woningen binnen de bebouwde kom van Harderwijk. Op dit moment zijn een aantal woningen bij de gemeente bekend die zonder de benodigde vergunning gesplitst zijn. Op 23 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten legalisatie voor deze woningen mogelijk te maken. Bij het college besluit is een adressenlijst bijgevoegd om welke adressen het gaat.

Om te voorkomen dat het splitsen van een woning ten koste gaat van de leefbaarheid van de buurt heeft het college ook besloten om een beleidsregel op te stellen waar nieuwe aanvragen aan getoetst kunnen worden om daarmee de leefbaarheid te waarborgen
De beleidsregel Splitsen woningen ligt met ingang van 14 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. De beleidsnotitie is ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Stadscamping Harderwijk, Ir. Lelykade 5, 3846 AE Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 04-06-2018
- cafetaria De Poort, Smeepoorstraat 10, 3841 FJ, Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 1-06-2018
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 juni tot en met 25 juli ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Mandaatbesluit artikel 2:74 Apv

De burgemeester heeft op 1 juni 2018 besloten de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang wegens overtreding van artikel 2:74 Apv te mandateren aan de directeur van het domein Bestuur & Organisatie. Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking en is ook te raadplegen op onze website www.harderwijk.nl/beleidsregels. In artikel 2:74 Apv staat kort samengevat dat het verboden is om drugs te bezitten op een openbare plaats. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr.  M. Huisman, tel. 411 911.
 
Aanwijzing Toezichthouder basisregistratie personen
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 5 juni 2018 besloten om mandaat te verlenen aan de directeur domein Samenleving en de teamleider Vergunningverlening Informatievoorziening en Beheer (VIB) van het domein Samenleving om de navolgende personen aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld wordt in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen:

medewerkers van team VIB van het domein Samenleving, functioneel belast met de bijhouding van de Basisregistratie personen (BRP)
medewerker Handhaving en Toezicht van het domein Stadsbedrijf, team Stadstoezicht
medewerker Handhaving & Toezicht, in dienst van Meerinzicht, domein SociaalDe besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking en liggen gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel.
 
Officiële meldingen
Onderstaande melding(en) Activiteitenbesluit is/zijn afgehandeld:

Op 05-04-2018: Melding Activiteitenbesluit Karsemeijer Tweewielers voor een nieuw te bouwen gebouw op het perceel tussen Nobelstraat 14 en 16 in Harderwijk. Het betreft een magazijn met kantoor voor een webwinkel.
 
Onderstaande melding(en) sloop/asbest is/zijn afgehandeld:
Op 05-06-2018: Sloopmelding Marsdiep 29,35 en 36, 3844 LT in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen.