Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 22

Met deze week: Doe mee met uw straat aan de Buitenspeeldag, afscheidsreceptie wethouder Christianne van der Wal en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Doe mee met uw straat aan de Buitenspeeldag

Dit jaar is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 12 juni. Op die dag sluiten wij in Harderwijk voor één dag de straten voor het verkeer. Kinderen kunnen dan zonder gevaar naar hartenlust spelen.
 
U kunt meedoen met de Buitenspeeldag in Harderwijk door activiteiten te organiseren in uw eigen straat. Aanmelden en hulp bij het organiseren gaat via ZorgDat. Neem contact op met Rinet Brinks via 0341 434 656 of 06 12 09 97 99 of stuur een email naar rinetbrinks@zorgdat.nl. 

Definitieve uitslag verkiezingen Europees Parlement 2019 in Harderwijk

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement in de gemeente Harderwijk is bekend. De meeste stemmen zijn uitgebracht voor ChristenUnie-SGP. De Eurofractie kreeg bij de verkiezingen in 2014 ook de meeste stemmen. Het opkomstpercentage is 43,8%. Dat zijn 15.641 stemmen. Tijdens de vorige Europese Parlementsverkiezingen in 2014 was dit 39,8%. De definitieve uitslag is te vinden op www.harderwijk.nl/actueel

NL-Alert controlebericht op 3 juni

Maandag 3 juni om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel, dan weet u dat uw telefoon juist is ingesteld. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 3 juni ook te zien op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in bijvoorbeeld winkelcentra en op stations. Het is voor het eerst dat het controlebericht op digitale reclamezuilen wordt getoond. Om het NL-Alert controlebericht aan te kondigen, start dinsdag 28 mei een landelijke publiekscampagne.
 
Op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht is NL-Alert al ingesteld. Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat de overheid op 3 juni verzendt, kunt u checken of uw mobiel goed is ingesteld. Ontvangt u het controlebericht niet? Ga naar de instelhulp op nl-alert.nl en stel uw mobiel in. 

Kent u iemand die een lintje verdient?

Familieleden, kennissen of vrienden die het initiatief nemen om iemand anders te willen onderscheiden zijn belangrijk. Zonder hen worden er geen voordrachten gedaan en worden er geen lintjes uitgereikt.
 
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Neem dan eerst contact op met het Kabinet van de burgemeester (0341 411 911). De voordracht voor de lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag 2020 moet uiterlijk 1 juli 2019 zijn  ingediend. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op lintjes.nl.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 6 juni vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere debat Themarekening 2018. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Gewijzigde openingstijden

Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) is het Huis van de stad en het milieupark aan de Daltonstraat gesloten. De dag na Hemelvaart (vrijdag 31 mei) is de Stadswinkel gesloten en zijn de bibliotheek en het milieupark geopend.
 
Afvalinzameling
De afvalinzameling van Hemelvaartsdag wordt zaterdag 1 juni ingezameld in de wijken:
  • Sonnevank-Wittehagen-Lorentz
  • Veldkamp-Tinnegieter
  • Friesegracht-Zeebuurt
  • Vogel-/Stedenwaard/F'gracht-/Wittenhagen
In de gemeentepagina van vorige week is er een foto geplaatst bij het bericht over  de geluidschermen A28 Harderweide. De foto is van Ineke Verhagen. 

Samen naar minder restafval, hoe gaan we dat doen?

In de gemeente Harderwijk is de hoeveelheid restafval nu nog gemiddeld 150 kilo per inwoner. Het doel van de gemeente is om in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar ‘aan de weg te zetten’. Dit komt overeen met de doelen van de Nederlandse overheid. Samen hebben we hiermee een forse uitdaging! 
 
Geef uw mening op het onlinestadsgesprek
Minder restafval kan door het beter scheiden van afval. Denk aan het apart inzamelen van glas, groente-, fruit, en tuinafval (gft), papier, textiel en plastic. Minder restafval is natuurlijk beter voor het milieu. Maar het kan ook effect hebben op de manier van inzamelen van afval of op de hoogte van de afvalstoffenheffing.
 
Graag horen wij uw suggesties en ideeën om de hoeveelheid restafval te verkleinen. Vul daarom nu de vragenlijst in op onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. De uitkomsten van de enquête helpen mee om nieuw afvalbeleid te maken. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over wijzigingen in het afvalbeleid en het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.

Afscheidsreceptie wethouder Christianne van der Wal

Op vrijdag 7 juni neemt wethouder Christianne van der Wal afscheid van de gemeente Harderwijk. Zij wordt gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Het college van B&W nodigt u van harte uit voor de afscheidsreceptie op vrijdag 7 juni van 16.00 tot 18.00 uur in de Raadszaal van het Huis van de Stad, Havendam 56 in Harderwijk.
 
Bert van Bijsteren volgt Christianne van der Wal op als wethouder. Nadat hij in 2006 raadslid werd voor de VVD en sinds 2008 fractievoorzitter is geweest, maakte hij in 2017 plaats voor de huidige fractievoorzitter Peter de Groot. Bert van Bijsteren is tot mei 2018 raadslid geweest en was tot voor kort lid van de Provinciale Staten van Gelderland waar Christianne van der Wal nu gedeputeerde zal worden. 

Jeugdbrandweer zoekt nieuw talent

Brandjes blussen en mensen helpen, dat is kortgezegd wat je leert bij de Jeugdbrandweer. Vier van de vijf Jeugdbrandweerkorpsen in de regio Noord- en Oost-Gelderland zoeken nieuw talent. Het gaat om Harderwijk, Putten-Ermelo, IJsselstreek en Oost-Gelre.
 
Ben jij tussen de 12 en15 jaar en wil jij een uitdaging? Kom dan bij de Jeugdbrandweer! Tot je 18e jaar kun je de Jeugdbrandweer meehelpen, daarna kun je doorstromen naar de gewone brandweer. Kom eens kijken bij een oefenmoment van de Jeugdbrandweer in Harderwijk. Kijk voor meer informatie op www.jeugdbrandweergelderland.nl of stuur ons via die website een berichtje voor meer informatie. 

Wie vult open ruimte voor nieuw zwembad?

Het nieuw te bouwen zwembad in Harderwijk wordt naar achteren geplaatst. In het complex De Sypel komt daardoor een mooie ruimte vrij voor iets nieuws. De invulling van die ruimte moet een relatie hebben met sport, bewegen, vrije tijd en/of gezondheid. Ondernemers of instellingen die mogelijkheden zien, kunnen zich melden bij de gemeente. Meer informatie is te vinden op www.harderwijk.nl/sport.
 
Heeft u belangstelling? Meld u dan voor 1 september aan bij mevr. D. Kolk via email d.kolk@harderwijk.nl. De eerste oriënterende gesprekken zijn begin september van dit jaar. 

Herinrichting van de Stromenwaard

Vanaf maandag 3 juni wordt er een begin gemaakt met de herinrichting van de Stromenwaard te Harderwijk. Het gaat dan om Lauwers, Marsdiep, Westrak, Stortemelk en Breewijd. De werkzaamheden worden in 9 fasen uitgevoerd, zodat de directe overlast voor de omwonenden zo gering mogelijk is. Het doorgaande verkeer door de wijk heen is in de meeste fasen tijdens de uitvoering niet mogelijk. Er wordt aan het begin van het traject aangegeven dat doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden gestremd is. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 
Informatie: dhr. J. van Dijk, uitvoerder van de firma Van Dalfsen Infra B.V., tel. 06 29 08 10 14. Het uitgewerkte plan is in te zien op www.harderwijk.nl/grootonderhoud

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

14-5-2019 Fokko Kortlanglaan 155: vlaggenmast
15-5-2019 Jonkheer Sandberglaan 34: speelhuis
16-5-2019 Bellstraat 8: inrit
16-5-2019 Boekhorstlaan 1: hekwerk in strijd regels ro
16-5-2019 Langezand 18: veranda
17-5-2019 Luttekepoortstraat 10: splitsen pand en slopen
17-5-2019 Kweekgrasdreef 11: carport in strijd regels ro
13-5-2019 Deventerweg 9: reclame (4x)
20-5-2019 Horlosebrink 1: woning en inrit
21-5-2019 Bliksdam 2: carport in strijd regels ro
21-5-2019 Kennedylaan 54: erfafscheiding
20-5-2019 Oranjelaan 71: 10 zonnepanelen
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

17-5-2019 Mecklenburglaan 78: inrit
17-5-2019 Bruggestraat 51: gebruik pand in strijd regels ro
20-5-2019 Boekhorstlaan 1: hekwerk in strijd regels ro
22-5-2019 Parallelweg 26-40: kappen 18 bomen
22-5-2019 Bellstraat 8: inrit
22-5-2019 Zuiderzeestraatweg 81: legaliseren bijgebouwen (gm)
23-5-2019 Kweekgrasdreef 11: carport in strijd regels ro
24-5-2019 Leuvenumseweg 70: aanpassen bestaande zomerkennels en speelweiden
24-5-2019 Weiburglaan 1: tijdelijk woonverblijf in strijd regels ro
24-5-2019 Drielander A28: overkapping t.b.v. energielaadpunt in strijd regels ro
24-5-2019 Vischmarkt 59: verbouwen woonhuis
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure:
- Pascalstraat 6: autostalling in strijd regels ro; 19-7-2019
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- op de Bazuindreef in de nabijheid van de Fagotdreef een algemene gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen en verderop in de buurt van het kinderdagverblijf naast de ingang van het appartementencomplex een nieuwe plaats aan te leggen;
- de gehandicaptenparkeerplaatsen op de Luttekepoortstraat nabij de rotonde met de Bleek deels te verplaatsen en 2 extra plaatsen aan te leggen; en
- op de Van Maerlantlaan nabij de Coornhertstraat een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Friethuys Majo, Bruggestraat 51, 3841 CM Harderwijk. De vergunning is verzonden op 27-5-2019.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 28 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. 
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteiten besluit ontvangen:

24-4-2019: Verhuisbedrijf Van Beek Lorentz III Bellstraat hoek Braillestraat in Harderwijk voor het starten van een verhuisbedrijf
30-4-2019: Glas in lood Koos Reijers, Overveld 18, 3848 BT in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor het plaatsen van ruiten  en het ambachtelijk maken van glas-in-lood
2-5-2019: Intern B.V., Overveld 19, 3848 BT in Harderwijk, voor het melden van het, per 25-2-2014, niet meer in bezit hebben van de panden 20 en 22
 
De volgende melding sloop/asbestbesluit ontvangen:

14-5-2019: Constantijn Huygenslaan 1, 3842 HA in Harderwijk voor het slopen van een sportzaal
 
De volgende melding maatwerkvoorschrift ontvangen:
13-3-2019: opleggen maatwerkvoorschriften Banketbakkerij Zuidam Nassaulaan 16, 3843 DC in Harderwijk voor het vethoudende afvalwater wordt, in tegenstelling tot hetgeen vermeld in artikel 3.131, lid 4 van het Activiteitenbesluit, voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater niet geleid door een vetafscheider en slibvangput
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz
De gemeenteraad heeft op 16 mei het bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een gedeeltelijk wijziging van het bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz. Daarmee komt ook voor het nieuwe deel van het bedrijventerrein Lorentz III een doelmatige toedeling van de geluidruimte tot stand en wordt voldoende geluidruimte aan (toekomstige) bedrijven op Lorentz III geboden. Het plangebied omvat enkele delen van Lorentz III en wordt globaal begrensd door de Kromme Meen in het noorden, het buitengebied van Hierden in het oosten, de lintbebouwing aan de Zuiderzeestraatweg in het zuiden en de Newtonweg in het zuidwesten.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 30 mei gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00227-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00227-/NL.IMRO.0243.BP00227-0002) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenlorentz.
 
Parkeren tijdens Aaltjesdagen
De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Aaltjesdagen dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juni in en rondom de binnenstad van Harderwijk wordt georganiseerd. De parkeerplaats P1 Havendijk wordt voor dit evenement gebruikt. Parkeerplaats P1 is van vrijdagochtend 7 juni 2019 07.00 uur tot en met zaterdag 8 juni 2019 24.00 uur afgesloten. U kunt parkeren op P2 Ir.  Lelykade. Wanneer P2 vol is, kunt u parkeren op P3 Flevoweg.