Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 18

Met deze week: Mantelzorgers gezocht, kruispunt Gooiseweg (N305) en Larserweg (N302) dicht en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Tien inwoners Harderwijk Koninklijk onderscheiden

Lintjesregen in Harderwijk: Anton de Craen, Pea de Craen – Epe, Fons Scholte, Thico van Noort, Jan Dur, Kees Bekkering, Henk Leeuwis, Chris Herzog en Judith Overeem zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Henk van der Meijden is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd allemaal!

Gedecoreerden Gemeente Harderwijk 2019 
 

Mantelzorgers gezocht

Hoe kunt u de zorg voor uw naaste lang volhouden? Wat is daarin belangrijk en welke hulp of ondersteuning heeft u nodig? Deze en andere vragen willen wij u graag voorleggen tijdens een bijeenkomst op maandag 13 mei in Wijkontmoetingscentrum Stad aan de Houtkamp 33 in Harderwijk.
 
Tijdens de bijeenkomst brengen wij de behoeften van mantelzorgers in kaart. We gaan het specifiek hebben over Respijtzorg oftewel het overnemen van de mantelzorg. De resultaten van deze bijeenkomst worden vertrouwelijk behandeld.
 
Meld u aan voor overdag of ’s avonds
De bijeenkomst wordt overdag en in de avond gehouden. U kunt zich aanmelden voor één van de volgende tijdstippen via Rozemarijn (ZorgDat), mantelzorg@zorgdat.nl.
-        13.30 uur
-        19.00 uur
Als dank voor uw komst ontvangt u een attentie.
 
De bijeenkomsten, ook wel focusgroepen genoemd, worden uitgevoerd door Mantelzorg NL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
 
Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Martijn Tillema, adviseur bij Mantelzorg NL via m.tillema@mantelzorg.nl of 06 11 86 58 94. 

Programma Nationale Herdenking 2019

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Herdenking plaats op de Begraafplaats Oostergaarde aan het Oosteinde.
 
18.00 uur tot zonsondergang    
Bij openbare gebouwen worden de vlaggen halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen.
18.15 tot 18.45 uur          
Korte bezinningsdienst in de Grote Kerk
19.00 - 19.15 uur    
Genodigden en degenen die onmiddellijk na de twee minuten stilte deelnemen aan het leggen van een bloemstuk (en zich daarvoor op de aangegeven wijze hebben aangemeld), verzamelen zich in de aula van de Begraafplaats Oostergaarde.
19.20 uur    
Verzamelen van belangstellenden bij de hoofdingang van de Begraafplaats Oostergaarde aan Oosteinde 12 voor het houden van een stille omgang langs de graven van de gevallenen.
19.25 uur    
Aanvang stille omgang. Tijdens deze tocht zullen geen vlaggen en vaandels worden meegevoerd.
19.45 - 19.59 uur    
Luiden van de kerkklokken, gevolgd door taptoesignaal.
20.00 uur   
Twee minuten absolute stilte. U wordt verzocht deze plechtige stilte overal en algemeen in acht te nemen.
20.02 uur
Zingen eerste en zesde couplet Wilhelmus. Aansluitend toespraak burgemeester Van Schaik en voordracht gedicht door Maarten van Kleen. Bloemlegging door nabestaanden, autoriteiten, kerkelijke en maatschappelijke organisaties en scholen. Defilé langs het herdenkingskruis en bloemlegging.
21.10 uur
Vlaggen worden gestreken     

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 9 mei vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere bestaanszekerheid. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Verkeersveiligheid Biezenplein voor scholen het Startblok en Wolderweide in Drielanden. De fractie VVD heeft het college ook schriftelijke vragen gesteld over verkeerssituatie Stationsstraat en Stationsplein.  De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Kinderwethouder

Loopt de nieuwe kinderwethouder van Harderwijk bij u thuis rond? Geef hem of haar dan nu op via onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. #kinderwethouder #kindercollege #Harderwijk #Hierden

Kruispunt Gooiseweg (N305) en Larserweg (N302) dicht

Van vrijdag 3 mei 20.00 uur tot maandag 5 mei 05.00 uur wordt er door de provincie nieuw asfalt aangebracht op het kruispunt van de N305 met de N302. Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden dicht voor het verkeer.   
 
Verkeer richting Lelystad kan omrijden via de Vogelweg, Roerdompweg en Spiekweg (N706/N705). Vanuit Biddinghuizen richting Lelystad rijdt het verkeer via de Swifterweg en Rietweg. Of richting Harderwijk via de Bremerbergweg en de Harderbosweg (N708/N306). Doorgaand verkeer richting Biddinghuizen ondervindt geen hinder. 

Omwonenden richten samen hun hofje opnieuw in

In januari startte de aannemer, in opdracht van de gemeente, met de aanleg van het Hofje van de Heemskercklaan. Na het grondwerk, staken de bewoners gezamenlijk de handen uit de mouwen. Op een zaterdagmorgen in maart zetten zij de beplanting in de grond.
 
Tijdens een buurtborrel kwam de behoefte aan een andere inrichting van het hofje ter sprake. Er waren genoeg ideeën en wensen. Wijkmanager Bram Oudejans reageerde positief op het idee, mits de bewoners zelf ook mee zouden helpen bij de aanleg en het onderhoud van het hofje.
 
Het ontwerp kwam tot stand doordat één van de buurtbewoners, Hendrik Pars twee schetsen had gemaakt op basis van de uitgesproken wensen. De bewoners kregen het ontwerp voorgelegd en kwamen met een tegenvoorstel. Uiteindelijk werd op basis daarvan een definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp werd besproken met wijkbeheerder Bart Borgman. De gemeente reageerde positief op het voorstel en gaf medewerking om het buurtinitiatief te realiseren. Ook in de toekomst blijven de bewoners betrokken bij het onderhoud. De gekozen bomen en planten zullen straks veel vogels en vlinders naar het hofje trekken.
 
Hebt u zelf goede ideeën?
Ziet u kansen of ervaart u problemen in uw straat of wijk? Of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via ww.harderwijk.nl/wijkmanagers. U kunt ook meedenken en meedoen op www.onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl. Harderwijk zijn wij Samen! 

Netwerkbijeenkomst Harderwijk Hierden Grote Kerk

Dinsdag 14 mei is er weer een bijeenkomst van Netwerk Harderwijk Hierden. Verzamelen vanaf 19.45 uur bij Hotel Baars en om 20.30 uur vertrek naar de Grote Kerk. Dominee Van Bart vertelt over “zijn kerk” en daarna is er een rondleiding langs de restauratiewerkzaamheden. De avond is vrij toegankelijk voor iedereen en neem gerust iemand mee. U betaalt alleen uw eigen drankjes. Meer informatie: José Maas van NHH op jose.maas@hccnet.nl. 

Doe mee met uw straat aan de Buitenspeeldag

Dit jaar is de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 12 juni. Op die dag sluiten wij in Harderwijk voor één dag de straten voor het verkeer. Kinderen kunnen dan zonder gevaar naar hartenlust spelen.
 
Activiteiten organiseren op de Buitenspeeldag
U kunt meedoen door activiteiten te organiseren in uw eigen straat. Dit kan op verschillende manieren;
-        door spelletjes te organiseren
-        te schminken
-        een springkussen
-        of ander groot speelgoed op de straat te plaatsen.
 
ZorgDat geeft advies en ideeën en helpt u met het krijgen van de vergunning en wegafsluitingen. Ook kunt u via ZorgDat financiële hulp krijgen voor het organiseren van gezellige en zinvolle activiteiten. Wilt u zich aanmelden met uw straat? Neem dan contact met ZorgDat via (0341) 434 656 of (06) 12 09 97 99 of stuur een email naar Rinet Brinks via rinetbrinks@zorgdat.nl.
 
Ideeën uitwisselen op de informatiebijeenkomst van 15 mei
Op woensdag 15 mei is een speciale informatiebijeenkomst over de Buitenspeeldag. U kunt hier tips en adviezen krijgen van ervaren en actieve bewoners en medewerkers van ZorgDat. U bent van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur bij ZorgDat aan de Deventerweg 4 in Harderwijk. Meldt u aan voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar mevrouw Rinet Brinks via rinetbrinks@zorgdat.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 15-4-2019 Langezand 18: overkapping
 • 17-4-2019 Johanniterlaan 3: gevelreclame
 • 18-4-2019 Zuiderbreedte 44: reclamedoek
 • 18-4-2019 Erasmusstraat 17: inrit
 • 19-4-2019 Van Looystraat 11: erfafscheiding
 • 19-4-2019 Vijhestraat 34: opnieuw in gebruik nemen appartement
 • 19-4-2019 paardenbloemdreef: woning en inrit
 • 21-4-2019 Grote Marktstraat 7: dakkapel
 • 18-4-2019 Molenweg 45: kappen 30 bomen
 • 24-4-2019 Zijpenbergerhout 8: dakkapellen (voor en achterzijde)
 • 24-4-2019 Langezand 98: dakkapel (voorzijde)
 • 25-4-2019 Smeepoortstraat 25: wijzigen bestemming
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 17-4-2019 Langezand 18: overkapping
 • 18-4-2019 Ceintuurbaan 2 -20: herinrichten gebouw 20 (GM)
 • 18-4-2019 Veldkersmeen 108: uitbouw woning (voorzijde)
 • 23-4-2019 Sonnevancklaan 2: promotiebord
 • 23-4-2019 Krommekamp 59: verbreden inrit
 • 23-4-2019 Roemer Visscherstraat 1: nokverhoging (achter) en dakkapel (voor)
 • 24-4-2019 Luttekepoortstraat 5: verbouwen horecapand en plaatsen reclame
 • 24-4-2019 Marijkelaan 11: inrit
 • 24-4-2019 Beneluxlaan 1: tijdelijke uitbreiding gebouw (kantoor/lokaal)
 • 24-4-2019 Drift 2: promotiebord
 • 25-4-2019 Parallelweg 26 -106: kappen 5 bomen
 • 25-4-2019 Kleine Oosterwijck 23: uitbreiden schuur
 • 25-4-2019 Donkerstraat 6: plaatsen AED aan gevel gemeentelijk monument
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 25-4-2019 Mecklenburglaan 78: inrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 • 18-4-2019 Ceintuurbaan 2-120: vergunning brandveiliggebruik, Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 8-2-2019: Warung Mashudi, Deventerweg 24 B, 3843 GD in Harderwijk voor het bereiden van voeding, verkopen en eventueel verwarmen van maaltijden
 • Op 08-4-2019: Liander Infra Oost, Lorentzstraat 5, 3846 AV in Harderwijk voor het plaatsen van een invoedstation
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 1-2-2019: Warung Mashudi, Deventerweg 24 B, 3843 GD in Harderwijk, voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor vetafscheider/slibvangput
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

het eenrichtingsverkeer in het westelijk deel van de Dennenlaan op te heffen
- de gehandicaptenparkeerplaatsenop te heffen bij de adressen: Cort van der Lindenlaan 27 en De Veldkersmeen 46
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één nieuwe woning op het perceel Lage Enkweg 13. Het bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op de betreffende locatie één woning te realiseren.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 ligt met ingang van 2 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00241-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00241-/NL.IMRO.0243.PB00241-0001) en op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95
Het wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00201-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00221-/NL.IMRO.0243.WP00221-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure
 • Biezenplein: zorgwoning (20 huurwooneenheden); 5-6-2019