Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 10

Met deze week: Informatiemarkt Waterfront op 18 maart, Het Harderwijkse bos in met uw hond aan de lijn en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Informatiemarkt Waterfront op 18 maart

Met de eerste bewoners op het Zuidereiland, de succesvolle ingebruikname van de passantenhaven, boulevard en het Strandeiland en de aanleg van het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven is inmiddels een groot deel van het Waterfront zichtbaar geworden. De komende jaren transformeert de wijk verder naar een aantrekkelijk verblijf- en woongebied.
 
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen? Op maandag 18 maart 2019 organiseert het projectbureau Waterfront van 16.30 uur tot 20.00 uur in het Huis van de Stad in de Raadzaal een informatiemarkt voor iedereen die belangstelling heeft voor en vragen heeft over het Waterfront. Vooraf aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom! Wonen in Waterfront 

40 dagen geen druppel: doet u mee?

Doe vanaf 6 maart mee aan IkPas en ervaar wat een alcohol pauze met u doet! 
De IkPas actie van januari is afgelopen. Duizenden mensen hebben meegedaan en een maand geen druppel gedronken. Heeft u niet meegedaan? Grijp dan nu alsnog uw kans! Op 6 maart begint namelijk de 40 dagen actie.
 
Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Er zijn allerlei redenen om te drinken. Bijvoorbeeld omdat het een gewoonte is of omdat u het gezellig vindt. Maar alcohol drinken heeft ook nadelen. Door alcohol slaapt u minder goed (door) en voelt u zich minder fit. Alcohol versterkt of vermindert ook de werking van veel medicijnen. Inschrijven voor IkPas kan op www.ikpas.nl of via de IkPas app.


WhatsApp Gemeente Harderwijk

Wij zijn nu ook per WhatsApp te bereiken. Het nummer is 0341 411 911. Uw bericht wordt tijdens kantooruren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 werkdag beantwoord. Deel nooit privacygevoelige informatie via WhatsApp. Stuur bijvoorbeeld geen burgerservicenummer of rekeningnummer. Meer informatie: www.harderwijk.nl/whatsapp.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 14 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere invullen locatie kop Havendam. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie SGP heeft het college schriftelijke vragen gesteld over muziekfestival. De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over huisvesting arbeidsmigranten. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Sport- en Cultuurwijzer

Bekijk hier het filmpje
Op woensdag 27 februari trapten wethouders Marcel Companjen en Gert Jan van Noort de Sportwijzer en Cultuurwijzer af met een klap op de grote trom in De Sypel. Kijk voor alle activiteiten op sportwijzerharderwijk.nl of cultuurwijzerharderwijk.nl. 

Gratis trainingsschema op eigen niveau bij badenkaart

Wil je beginnen met zwemmen, ben je juist al even bezig of wil je nog beter worden? Goed nieuws! Bij aankoop van een badenkaart van De Sypel krijg je vanaf 11 maart een gratis trainingsschema. Er zijn drie niveaus; starter, recreant en de sportieve zwemmer. Wil je geen banenkaart, maar wel het trainingsschema? Het is ook los te koop voor 2,50 bij de receptie van De Sypel.
 
Met je ontvangen schema kan je zelf aan de slag met zwemmen. Dit kan je doen tijdens de normale zwemtijden die vermeld staan op onze site. Meer informatie: www.harderwijk.nl/zwembad

Gooi afval in containers

Het is verboden om afval dat niet in de container past naast de container te zetten. Afval dat naast de container ligt, kan namelijk niet door de inzamelwagen worden meegenomen. Als u toch afval naast de container zet, blijft dit op straat achter. Dit ziet er lelijk uit en trekt ongedierte aan. Mocht een ondergrondse container vol zijn, loop dan even door naar een andere.
 
Afval dat door Stadstoezicht naast de containers wordt aangetroffen, wordt beboet. Als de container defect is, zet het afval dan tijdelijk in uw berging. Het defect kan gemeld worden bij Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Het Harderwijkse bos in met uw hond aan de lijn

Het winterseizoen nadert zijn einde. Met de trouwe viervoeter aan hun zij, trekken natuurliefhebbers de Veluwe op om te genieten van de natuur. De boa's (of handhavers) komen regelmatig wandelaars tegen met loslopende honden op plaatsen waar dit niet is toegestaan.  
 
In heel Harderwijk en Hierden - en in bijna alle Veluwse bossen - moeten honden aangelijnd lopen. Dit is voor de veiligheid van het verkeer, kleine kinderen en ter bescherming van andere dieren. In Harderwijk zijn speciale plaatsen aangewezen waar u uw hond los mag laten lopen. Zoals in het Strokelbos, het hele gebied ten zuiden van de Leuvenumseweg, tussen de Strokelweg en dierenasiel De Ark. Ook daar moet u er als hondenbezitter altijd voor zorgen dat de hond onder appèl staat. Alle regels voor het gebruik van het natuurgebied vindt u bij de ingang van het bos op het bord.
 
Loslopende honden jagen het wild op. Dat is nu eenmaal hun aard. Het wild wordt er onrustig van en gaat op de loop, met alle gevolgen van dien. Op hun vlucht kunnen ze betrokken raken bij een verkeersongeval. Omgekeerd kan de hond ook in een vervelende confrontatie komen met een wild zwijn. Op dit moment hebben de wilde zwijnen jongen die ze zullen beschermen. Ook de schaapherder kan in het terrein aanwezig zijn met schapen en wat geiten voor het begrazen van het gebied tussen het Stuifzand en het bos. Bij het hoeden is het van belang dat de kudde niet onrustig wordt. Op het laten loslopen van uw hond zal worden gehandhaafd door boa's (of handhavers). Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Inloopbijeenkomst Crescentplas op donderdag 7 maart in het gebouw van basisschool Het Startblok, Biezenplein 2. Inloopmogelijkheid tussen 18.30 en 20.30 uur. Wij ontmoeten u graag.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 22-2-2019 Celsiusstraat 43: aanpassen gevels
 • 21-2-2019 Mozartdreef 47: dakkapel (voorzijde)
 • 23-2-2019 Edisonstraat 9: vervangen metselwerk gevel
 • 24-2-2019 Ceintuurbaan 4-83: kappen 1 boom
 • 25-2-2019 Roemer Visscherstraat 1: schutting
 • 24-2-2019 gezamenlijke tuin van Sonnevancklaan 33-41: kappen 38 houtopstanden
 • 26-2-2019 van Leeuwenhoekstraat: bedrijfspand en inrit
 • 26-2-2019 Groentjesweg 5: dakkapel (voorzijde)
 • 26-2-2019 Beukenlaan 5: schutting
 • 26-2-2019 waterplaspad: kappen 41 bomen
 • 26-2-2019 Parallelweg 26 29: het kappen van 5 bomen
 • 27-2-2019 Beneluxlaan 40: dakkapel (voorzijde)
 • 28-2-2019 Grevenhofsweg 6: vernieuwen constructie en 2 dakkapellen
 • 10-12-2018 Dichterskwartier: appartementencomplex met een kantoor/winkelfunctie begane grond
 • 28-12-2018 Rietgorsmeen 135: carport
 • 27-2-2019 Wijtgraaf 28: kappen 4 bomen
 • 26-2-2019 Molenweg 47: erfafscheiding
 • 21-2-2019 Fokko Kortlanglaan 181: strijdig gebruiken pand (snuffelmarkt)
 • 27-2-2019 Kerkstraat 39: realiseren 6 bergingen beganegrond
 • 21-2-2019 Industrieweg 15: verbreden inrit en aanleggen inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 26-2-2019 Biesteweg 6: kappen 6 bomen
 • 27-2-2019 Biesteweg 13: kappen 5 bomen
 • 27-2-2019 Annie M.G. Schmidtlaan 11: wijzigen compartimentering
 • 27-2-2019 Van Goorswegje 15: gebruik bijgebouw in strijd regels ro
 • 28-2-2019 Holzstraat 13: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 28-2-2019 Edisonstraat 9: vervangen metselwerk gevel
 • 28-2-2019 Bazuindreef 1: inrit
 • 28-2-2019 Rietgorsmeen 135: carport
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Diverse bekendmakingen verkiezingen
De burgemeester maakt bekend:
 • dat het bij de aanstaande verkiezingen, een kiezer is toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk op 15 maart ontvangen zijn. Mondeling kunt u hiervoor in de Stadswinkel terecht tot 19 maart 12.00 uur
 • dat het bij de aanstaande verkiezingen een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk op 15 maart ontvangen zijn
 • dat voor de verkiezingen gebruik zal worden gemaakt van mobiele stembureaus. De stemopneming van dit mobiele stembureau vindt plaats om 21.00 uur bij Snel Herstel, Graaf Ottolaan
 • dat stembureaus zijn ingesteld en aangewezen voor de verkiezingen van 20 maart 2019
 • dat de gemeente Harderwijk deelneemt aan het experiment ‘centrale stemopneming’. Op de avond van de verkiezingen worden het aantal stemmen per lijst geteld. Deze voorlopige uitslag wordt op de website bekend gemaakt
 • op donderdag 21 maart vanaf 8.30 uur worden in de sporthal Sypel 1 de stemmen op kandidaat niveau geteld. Aansluitend wordt de uitslag door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt
Meer informatie vindt u op: www.harderwijk.nl/verkiezingen. Of neemt u contact op bureau Verkiezingen via burgerzaken@harderwijk.nl of tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 23-1-2019: De Mik Multiservice Zeppelinstraat in Harderwijk voor het starten van een schoonmaakbedrijf
 • 4-12-2018: Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen, Hertog Reinoudlaan 25 25, 3843 AR in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in bouwmaterialen
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 22-2-2019: J.P. Heyelaan 1, 3842 CH voor het verwijderen van asbest en het slopen van een kerkgebouw
 • 25-2-2019: Molenweg 1 A, 3849 RK in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een woning en een schuur
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Dichterskwartier: appartementencomplex met een kantoor/winkelfunctie op de begane grond; 15-4-2019.
 
Beleid Bijtincidenten vastgesteld
De burgemeester heeft op 10 februari 2019 besloten het Beleid Bijtincidenten vast te stellen. Dit beleid treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronische Gemeenteblad. In de gemeente Harderwijk moeten mens en dier veilig over straat kunnen zonder bang te zijn te worden gebeten door een hond. Mocht het toch gebeuren dan wil de burgemeester adequaat maatregelen kunnen nemen. Het beleid is een andere uitwerking van een langer bestaan APV artikel. Het beleid verduidelijkt, licht toe en beschrijft de aanpak van de gemeente en samenwerkende partijen.
 
Het Beleid Bijtincidenten ligt met ingang van de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad en is te raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. van der Weerd, tel. 411  911.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Paas Sing-in heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 5 april 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met tel. 411 911.