Gemeente Harderwijk subsidieert archeologisch onderzoek naar Luttekepoort

Door Petronella van het Goor - De gemeente Harderwijk geeft de initiatiefnemers voor de herbouw van de Luttekepoort 40.000 euro subsidie voor een archeologisch vooronderzoek en een ontwerp. Een subsidie van 50% van de kosten met 40.000 euro als maximum.

In het najaar van 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college van burgemeester en wethouders de opdracht gaf om te kijken of een herbouw van de voormalige Luttekepoort haalbaar was.

Een historisch verantwoorde herbouw bleek niet mogelijk, een historiserende of moderne versie wel. De initiatiefnemers kregen van het college de opdracht om een archeologisch vooronderzoek te doen (met de exacte ligging van kabels en leidingen) en een eerste ontwerp te laten maken door een architect. Eind vorig jaar vroegen de initiatiefnemers om een financiële bijdrage daarvoor.

Omdat de herbouw van de Luttekepoort een burgerinitiatief is, zijn alle kosten voor rekening  van de initiatiefnemers, tenzij er budget door de gemeente beschikbaar is gesteld. Dat is door de raad destijds niet gedaan, maar het college heeft binnen het archeologiebeleid 2011 en het archeologiefonds wel beschikbaar geld gevonden voor in elk geval het vooronderzoek.

Het idee voor een herbouw van de Luttekepoort is op de tweede plaats geëindigd bij de stadsidee verkiezing van 2017. Uit een enquête van de initiatiefnemers blijkt dat 82% van de ondervraagden een herbouw van de Luttekepoort wel zagen zitten.  Nu moet onderzocht worden of het idee technisch haalbaar is, wat de ruimtelijke impact is, hoe hoog de bouwkosten zijn, wie het beheer gaat doen en hoeveel dat alles bij elkaar kost. Dat alles begint met het archeologisch vooronderzoek.

De werkzaamheden voor het vooronderzoek zijn gepland voor mei 2020. De Luttekepoortstraat ter hoogte van de Wereldwinkel moet tijdens de werkzaamheden, die zo’n twee weken zullen beslaan, worden afgesloten. De exacte planning wordt tijdig aan de bewoners en ondernemers worden gecommuniceerd.