Gemeente Harderwijk nieuwsberichten week 41

Het nieuws uit de gemeente Harderwijk met onder andere: Rijvaardigheidsritten 65+, fietswrakken weg bij het NS-station, regenboogvlag tijdens coming-out-dag en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Vuurtoren Waterfront bereikt hoogste punt

Woensdag 3 oktober bereikte woontoren De Vuurtoren in het Waterfront haar hoogste punt. Het maar liefst 14 verdiepingen tellende appartementengebouw bevindt zich op 57,9 meter boven NAP en is nu officieel de hoogste woontoren in Harderwijk en omgeving.
 
Christianne van der Wal, wethouder van de gemeente Harderwijk: "Wij schrijven vandaag geschiedenis met een nieuw hoogste woongebouw in Harderwijk, een Vuurtoren die iedereen welkom heet!" Via de bouwlift ging Christianne van der Wal naar de 14e etage en plaatste daar met behulp van een grote kraan de lantaarn. De rode lantaarn kenmerkt De Vuurtoren als baken van het Noordereiland en geeft Harderwijk een prachtige nieuwe skyline. Waar andere vuurtorens waarschuwen voor het naderen van de kust, heet deze Vuurtoren iedereen die in Harderwijk woont of Harderwijk bezoekt, van harte welkom. Er is geen tweede locatie in Midden Nederland waar stad, water en land elkaar zó mooi raken.

Harderwijk zijn wij samen

Met elkaar betrokken bij een prettige leefomgeving
De afgelopen 6 jaar stond de maand oktober in het teken van burgerschap, ook wel genaamd de Maand van Burgerschap. Inwoners en ondernemers gingen in gesprek met de gemeenteraad, het college van B&W en de gemeente over diverse thema’s rondom burgerschap. Dit jaar starten wij in oktober met activiteiten die het hele jaar in het kader van inwonersparticipatie worden georganiseerd. Gisteren was de aftrap met het scholierendebat in de raadzaal van het Huis van de Stad. Dertig leerlingen van RSG Slingerbos, Christelijk College Nassau-Veluwe en Christelijk College Groevenbeek uit Ermelo debatteerden over het thema ‘Wat mag burgerschap kosten?’ Aan de hand van stellingen over onder andere orgaandonatie, vluchtelingen en subsidies, leerden scholieren over maatschappelijke thema’s en democratie op landelijk en lokaal niveau.
 
Op woensdag 31 oktober wordt TEDx Harderwijk gehouden in het Huis van de Stad. In het najaar staat een terugkommoment op het programma voor inwoners die aan de stadgesprekken van vorig jaar hebben meegedaan. Ook komt er een wijkontmoeting voor inwoners om ervaringen te delen onder het genot van een hapje en een drankje. Dat is waar de (wijk)ontmoeting om gaat. Tegelijkertijd start het platform ‘onlinestadsgesprek’ waar inwoners, organisaties, bedrijven, raadsleden en de gemeente over verschillende thema’s met elkaar in gesprek gaan.
 
Inburgering
‘Harderwijk zijn wij samen’ heeft een duidelijke verbinding met de sociale en culturele kant van inburgering. Iedereen die zich in Harderwijk vestigt kan meedoen in de samenleving, het maakt niet uit waar iemand vandaan komt. Samen met de Harderwijkse samenleving zet de gemeente extra activiteiten in op het gebied van inwonersparticipatie, werk en inkomen, onderwijs en wonen, die passen bij de leefwereld van alle inwoners.

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 18 oktober vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Rekenkamerrapport parkeren. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

De gemeentegids 2018/2019 is beschikbaar

In de gemeentegids vindt u een overzicht van de belangrijkste diensten en producten van de gemeente Harderwijk en de verenigingen en organisaties in Harderwijk. De gids wordt dit jaar niet huis-aan-huis verspreid. De gids is online te raadplegen via lokaaltotaal.nl/gidsen/harderwijk.
 
Wilt u toch liever een papieren gids? Die kunt u afhalen op één van de volgende locaties. Huis van de Stad, Sportcomplex De Sypel, Ziekenhuis St Jansdal, Wijkontmoetingscentrum de Aanleg, Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden, Wijkontmoetingscentrum Drielanden, Wijkontmoetingscentrum Stad, Wijkontmoetingscentrum 'het Onderonsje' en bij Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Toeristenbelasting

Wij heffen toeristenbelasting voor het overnachten binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook. Het gaat dan om personen die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Hier vallen ook de arbeidsmigranten onder.
 
Belastingplichtig is dan degene die de overnachting aanbiedt, maar deze mag de belasting verhalen op degene die overnacht. Ook voor overnachtingen via airbnb, Stichting Vrienden op de fiets of andere organisaties moet belasting worden betaald. Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt € 0,85 per persoon per nacht.
 
Regelmatig wordt er een controle toeristenbelasting uitgevoerd. Biedt u de gelegenheid tot overnachting aan personen zoals hierboven omschreven en u draagt nog geen toeristenbelasting hiervoor af aan de gemeente, meldt dit dan schriftelijk bij de heffingsambtenaar van de gemeente Harderwijk (postbus 1201, 3840 BE Harderwijk) of via een e-mail naar m.rijnberk@meerinzicht.nl.

Rijvaardigheidsritten 65+

Donderdag 8 november organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Harderwijk/Hierden weer rijvaardigheidsritten voor 65-plussers. Voorafgaand aan deze ritten wordt op dinsdag 6 november een theorieavond gehouden. Deze begint om 19.30 uur in de ‘Kiekmure’, Tesselschadelaan1. De cursus en de praktijkritten zijn een uitstekende manier om uw theoretische kennis bij te spijkeren en om uw rijvaardigheid te testen. Door de jaren heen zijn er diverse verkeersregels veranderd en is het verkeer drukker geworden. Dit zou voor u een reden kunnen zijn om uw kennis te laten testen. Voor deelname wordt een eigenbijdrage van 15 euro gevraagd.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaande bon en deze sturen naar H. Sneevliet, Hoenderkamp 4, 3848 AS Harderwijk, tel. 06 46 14 02 55. U kunt uw gegevens ook mailen naar: h.sneevliet@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres telefoonnummer en uw geboorte datum.

Fietswrakken weg bij het NS-station

Wij houden binnenkort een opruimactie van fietswrakken bij het station. Wrakken die in de onbewaakte stalling staan worden in de week van de herfstvakantie (22 tot 28 oktober) verwijderd. Fietswrakken zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat verkeren (kromgebogen wielen en dergelijke) en bovendien al langere tijd niet meer zijn gebruikt. Daardoor wordt onnodig stallingsruimte ingenomen. Heeft u zo’n fiets bij het station staan, dan verzoeken we u deze zo spoedig mogelijk weg te halen. Na 22 oktober is er geen mogelijkheid meer om het wrak terug te krijgen.

Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Regenboogvlag tijdens Coming-out-dag

Donderdag 11 oktober is het coming-out-dag. Net als voorgaand jaar gaan wij op het stadhuis weer de regenboogvlag hijsen. Sinds 19 december 2017 zijn wij ook officieel Regenbooggemeente en daarom wordt de regenboogvlag dit jaar op meerdere plekken gehesen. Op 11 oktober wordt jaarlijks aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out.
 
De volgende scholen en sportverenigingen hebben zich al aangemeld om mee te doen met het hijsen van de regenboogvlag. Sport: VVOG, Athlos en Rantrime. Scholen: De Delta, Sudbury school, Morgen College en CCNV. Ook zullen de Village People de horeca van de binnenstad vragen de vlag uit te hangen.

Steeds minder alcoholverkoop minderjarigen

Ruim twee derde van de cafés/discotheken in Harderwijk houdt zich aan de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de verkoop van alcohol. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek dat aan het begin van de zomer in opdracht van gemeente Harderwijk is gehouden.
 
Burgemeester Van Schaik: "De ondernemers nemen het zeer serieus. We zien daardoor een flinke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. We hebben de ondernemers gevraagd daar op te blijven inzetten. De cafés en discotheken weigerden in 2017 in één derde van de gevallen alcohol aan minderjarigen. Dit jaar gebeurde dat al in twee derde van de gevallen. Ook cafetaria’s laten een grote verbetering zien: van 11% naar 67%." Lees meer op www.harderwijk.nl/actueel.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
27-9-2018 Academiestraat 14: vervangen kozijnen (GM)
27-9-2018 Zuiderzeestraatweg 86: herindelen boerderij
28-9-2018 Korhoenlaan 2: receptiegebouw
30-9-2018 Hanekamp 148: dakterras op uitbouw
1-10-2018 Stationslaan 134: restaureren pand (GM)
1-10-2018 Veldkersmeen 1: vervangen bijgebouw
18-9-2018 Korhoenlaan 1- 49: kappen 1 boom
2-10-2018 Parallelweg 26-119 en 154: kappen 3 bomen
3-10-2018 Muidenpad 6: dakkapel voorgevel
3-10-2018 diverse locaties Harderwijk: kappen 146 bomen (Kapplan 2018-2019)
3-10-2018 Industrieweg 26: ramen gevel op verdieping
3-10-2018 Metten Gerritskamp 13: dakkapel voorgevel
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
1-10-2018 Sleutelbloemdreef 7 (kv 37): woning en uitrit
1-10-2018 terrein Boekhorstlaan e.o., P-veluwe en naastgelegen Boekhorstlaan 2: kappen 20 bomen
1-10-2018 Van Goorswegje 19: kappen 1 boom
2-10-2018 Vischmarkt 16: wijzigen kozijn achterzijde (RM)
2-10-2018 Oosteinde 12: aanpassen gevel
2-10-2018 Roemer Visscherstraat 22: erker voorzijde
3-10-2018 Veldkersmeen 1: vervangen bijgebouw
3-10-2018 Zuiderzeestraatweg 63: wijzigen kozijnen
3-10-2018 Stuifzandpad/Beekhuizerpad: vervangen uitkijktoren in strijd regels ro
3-10-2018 Molenweg 25A: vervangen buitengevel
3-10-2018 Molenweg 25: vervangen buitengevel
4-10-2018 Strokelweg 5: twee safaritenten
4-10-2018 Hoogstraat 34: renoveren pand
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Hoefbladmeen 1A: verbouwen pand en wijzigen functie; 21-11-2018

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
27-8-2018: Sympany, Celsiusstraat 37, 3846 BK in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor het inzamelen van textiel en het textiel ontdoen van afval;
24-9-2018: Bouw & Infra Park Ceintuurbaan 2 - 150, 3847 LG in Harderwijk voor het toevoegen van 2 van vloeistof ontdane voertuigen t.b.v. opleiding en examinering.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
20-9-2018: Hendrikse en Roos Parallelweg 10-10 A, 3849 MJ in Hierden voor het slopen van een schuur
12-9-2018: Veldkamp 1, 3843 BG in Harderwijk voor het slopen van het kerkgebouw en fietsenstalling
28-9-2018: Alberdingk Thijmlaan 186, 3842 Zh in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
1-10-2018: Stationslaan 161, 3844 GD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning