Gemeente Harderwijk maakt werk van preventie identiteitsfraude

Wanneer u in de Stadswinkel Harderwijk een aanvraag indient voor een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, wordt u gevraagd om in een camera te kijken. Dat is niet bedoeld om een foto te maken maar om een extra controle uit te voeren. 

Baliemedewerkers gebruiken daarnaast een ID-documentreader om de echtheid van documenten te checken. Met deze vernieuwde controle van pasfoto’s en documenten zorgt de gemeente Harderwijk ervoor dat identiteitsfraude en misbruik van identiteit wordt voorkomen.

Automatische gezichtsvergelijking
Door in een camera te kijken wordt gecheckt of de persoon bij de balie exact dezelfde is als die op de foto in het document en de pasfoto die is meegenomen. De vergelijking wordt uitgevoerd op basis van biometrische kenmerken. Dit zijn unieke biologische kenmerken van een persoon zoals de vorm van het gezicht, een scan van de iris of een vingerafdruk. Daarmee wordt look-a-like fraude voorkomen. Mensen die een gestolen paspoort hebben, zorgen ervoor dat ze precies gaan lijken op de persoon die op de foto staat.

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor
Er komen steeds meer vormen van identiteitsfraude voor die met het menselijk oog niet meer te herkennen zijn. Slachtoffers van identiteitsfraude worden aansprakelijk gehouden voor afgenomen diensten of producten door de dader. Het slachtoffer heeft daar meestal geen weet van en wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld schulden als gevolg van een lening die onder zijn naam is aangegaan, of erger nog, strafvervolging wegens criminele activiteiten. 

ID-Documentreader
Baliemedewerkers krijgen steeds vaker te maken met moeilijker te controleren identiteitsbewijzen uit verschillende landen.  Met een ID-documentreader wordt echtheid en geldigheid van documenten gecontroleerd aan de hand van een database met echtheidskenmerken van meer dan 3000 nationale en internationale identiteitsdocumenten.