Gemeente Harderwijk koopt Woonpark aan de Molenweg in Hierden

Het woonpark aan de Molenweg in Hierden wordt eigendom van de gemeente. Hierdoor kan voor 30 bewoners een beschermde woonplek worden geboden.

Over de koop is overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar NOM B.V.

Met de aankoop is het voortbestaan van het woonpark voor 15 jaar verzekerd Het “Woonpark Hierden” is gelegen aan de Molenweg 34-36 en is een voormalig vakantiepark. Er komen woonplekken voor 30 personen. Daarvan zijn 26 personen aangewezen op Beschermd Wonen (permanente bewoning) en 4 personen komen vanuit de Maatschappelijke opvang (maximaal 6 maanden). Er zijn afspraken gemaakt over het zorgaanbod. Met de buurt is afgestemd hoe die afspraken nagekomen worden. Ook de op het park gevestigde restaurant ’t Draakje blijft na aankoop hier gevestigd.

Voor de gemeente is het een ideale plek om beschermd wonen te realiseren
“Het college is tevreden dat het gelukt is om tot overeenstemming te komen”, aldus wethouder Jeroen de Jong van Ruimtelijke Projecten. “Er is er duidelijkheid voor de bewoners die op onze ondersteuning zijn aangewezen. De locatie in Hierden is vanwege de rust en ligging een zeer geschikte plek.” Wethouder Gert Jan van Noort vult aan: “Het is een intensief traject geweest met buurt en met bewoners, maar nu komt een
periode van ontwikkeling en kwaliteitsverbetering.” Hij heeft Maatschappelijke Zorg in zijn portefeuille. “Daarom ben ik blij voor de bewoners dat zij met ondersteuning van de Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN) hier ook de komende 15 jaar hun thuis kunnen blijven vinden.”

Ook NOM B.V en de zorgorganisatie zijn tevreden over de uitkomst
Volgens Harry Frens van NOM B.V. is het een aanwinst voor de gemeente om invulling te gaan geven aan dit prachtige plan. Algemeen directeur Jenny van Engelen van AHMN : “Het Woonpark werd door onzekerheid over het voortbestaan gedateerd. Voor onze bewoners en begeleiders is dat onwenselijk. Het geeft nu gelukkig rust. Wij zijn opgelucht over het bereiken van de overeenstemming en kijken met enthousiasme uit naar de vernieuwing van het woonpark.”

Nadat de raad besloten heeft worden marktpartijen benaderd
Er wordt dan een marktpartij gevraagd om de ontwikkeling van de woningen voor haar rekening te nemen. De gemeente en haar partners maken afspraken voor een periode van 15 jaar.

Woonpark Hierden Molenweg