Gemeente Harderwijk gaat centraal tellen

Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. De gemeente Harderwijk doet op deze dag mee aan het experiment van de rijksoverheid met het centraal tellen van de stemmen.

Dit betekent dat op verkiezingsavond na het sluiten van de stembureaus, de stemmen per partij worden geteld.

Op donderdag 21 maart wordt geteld hoeveel stemmen er op de kandidaten zijn uitgebracht. U bent van harte welkom om bij de telling in De Sypel aan de Parkweg 4 aanwezig te zijn. Diezelfde middag wordt de definitieve uitslag voor de gemeente Harderwijk bekend gemaakt. Met de proef wil de rijksoverheid kijken of het centraal stemmen tellen efficiënter, betrouwbaarder en transparanter verloopt.
 
Stempas
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas én een identiteitsbewijs nodig. Heeft u nog geen stempas of bent u die verloren, dan kunt u uiterlijk 15 maart een verzoek voor een vervangende stempas aanvragen. Dat kan per mail via burgerzaken@harderwijk.nl of telefonisch via 0341 411 911. In de Stadswinkel kunt u persoonlijk aan de balie tot 19 maart 12.00 uur terecht.
 
Stemmen in een andere gemeente

Als u voor de Provinciale Staten en/of de Waterschapsverkiezingen in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de provincie Gelderland of elk willekeurig stembureau binnen de grens van het waterschap. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.waterschappen.nl kunt u zien welke plaatsen onder welke waterschap vallen.  Dit geldt ook voor het machtigen van een andere kiezer om te stemmen (volmacht).
 
Meer informatie over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen vindt u op harderwijk.nl/verkiezingen