Gemeente Harderwijk biedt hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag

Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire. 

Maar dat is niet altijd genoeg. Gedupeerde ouders hebben naast financiële compensatie soms ook aanvullende hulp nodig. De gemeente Harderwijk biedt hulp aan ouders die problemen hebben gekregen door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst

Door het tekenen van een machtigingsbesluit kan de Belastingdienst gegevens delen van gedupeerde ouders, zodat de gemeente Harderwijk hen actief kan benaderen om hulp aan te bieden. Ook zet de gemeente vorderingen van gedupeerden stop.
 
Gegevensuitwisseling met gemeenteDe afgelopen maanden is in samenwerking met de VNG gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten. Dit heeft geleid tot een machtigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders heeft met het besluit ingestemd. Hierna verstrekt de Belastingdienst/Toeslagen de contactgegevens van de gedupeerde ouders via een beveiligde voorziening. Op deze manier zijn de gedupeerde ouders in beeld en kan de gemeente Harderwijk contact opnemen namens de Belastingdienst/Toeslagen.

Stimenz neemt als eerste contact op met gedupeerde ouders om de hulpvragen te inventariseren. Hulp is vrijblijvend; in een eerste gesprek kan de gedupeerde ouder aangeven of extra hulp van de gemeente gewenst is.
 
Hulp en ondersteuning om leven weer op orde te krijgen
De gemeente Harderwijk zet vorderingen van gedupeerde ouders stop en biedt hulp en ondersteuning die nodig is op het gebied van wonen, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gedupeerde ouders kunnen ook zelf contact opnemen met Stimenz voor hulp bij het op orde krijgen van hun leven. Door vroegtijdig om hulp te vragen voorkomen zij het verergeren van problemen. Gedupeerde ouders kunnen bellen met 088 - 784 64 64 of mailen naar a.vandersluijs@stimenz.nl.
 
Gedupeerde ouders die niet zeker weten of zij onder de toeslagenaffaire vallen of geen brief hebben ontvangen van de belastingdienst, kunnen zich melden bij de Belastingdienst via https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel/