Gemeente gaat handhaven op recreatieparken

Door Petronella van het Goor - De gemeente Harderwijk gaat binnenkort handhaven op de recreatieparken. Zowel op de parken die transformeren naar wonen als op de parken die gaan voor recreatie. 

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan zoveel mogelijk maatwerk te willen leveren en bereid te zijn om te helpen bij het zoeken naar vervangende woonruimte.

Na het vaststellen van het handhavingsbeleid in de gemeenteraad, gaat er eerst gehandhaafd worden op de vakantieparken die niet transformeren. Het Verscholen Dorp en de Konijnenberg, te beginnen met het Verscholen Dorp. Voor dat park geldt dat er zo’n twintig huisjes permanent worden bewoond zonder gedoogstatus. Met die mensen en de eigenaar van het park is de gemeente Harderwijk al zo’n twee jaar in overleg. “We gaan daar niet morgen handhaven met een peloton ME”, zegt wethouder Jeroen de Jong.

De bewoners die er illegaal wonen krijgen, na het vaststellen van het handhavingsbeleid door de gemeenteraad, een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. “Wij, als gemeente, zijn bereid te helpen bij het zoeken naar andere woonruimte. Dat kan bijvoorbeeld zijn op een van de parken die wel transformeren naar wonen.” Daarbij plaatst hij een kanttekening. “Die bereidwilligheid moet van twee kanten komen. Het is absoluut niet onze insteek mensen op straat te laten staan, maar als de bewoners de termijn van een jaar simpelweg uitzitten zonder met ons het gesprek aan te gaan, kan ik daar ook eigenlijk niets aan doen”, aldus De Jong. Hij gaat nog een stapje verder. “Als de bewoners meteen met ons mee willen werken, wil ik beloven dat ze niet op straat komen te staan.” Als de termijn van een jaar is verstreken, kan de gemeente overgaan op dwangsommen bij strijdig gebruik van de recreatiewoning.

Bij de Konijnenberg is de situatie anders. “Toen het park aangaf niet te willen transformeren naar wonen, had het nog een nieuwe eigenaar. Wij zijn nog steeds bezig met inventariseren hoe de bewoning van het park er uit ziet. Ook het handhavingstraject hebben we daar nog niet helder.”

Op de parken die transformeren naar wonen, de Ceintuurbaan, Slenck &Horst, de Dennenhoek en de Woudstee, geldt een overgangstermijn van 18 maanden na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. “Dat is in overleg met de Vereniging van Eigenaren vastgesteld”, aldus De Jong. Hij verwacht niet dat er op de getransformeerde parken na de transformatie nog ‘illegaal’ wordt gewoond. “Daar is de VVE ook wel op gebrand. Als zij zien dat een recreant er permanent woont, valt er vanzelf een factuur voor de geluidswal op de mat.”

Het handhavingsbeleid ligt, na publicatie op de gemeentepagina en op de website, vier weken lang ter inzage. Binnen die termijn kunnen er zienswijzen worden ingediend.