Geen spontane erehagen bij uitvaarten in Harderwijk

Door Petronella van het Goor - Geen erehagen bij uitvaarten in Harderwijk, behalve dan van de dertig personen die bij de uitvaart aanwezig mogen zijn. Dat is in het kort het antwoord op de vragen die de VVD begin mei stelde aan het college van burgemeester en wethouders.

‘Erehagen zijn verboden op grond van de regionaal vastgestelde noodverordening’, zo zegt het college.

Bij een erehaag gaat het niet alleen om familie en mag men zich dus niet in een groep van drie of meer personen binnen 1,5 meter afstand van elkaar begeven. ‘Met een dergelijke erehaag kunnen individuele personen wellicht de afstand in acht nemen, er is echter geen controle over wie er direct naast, achter of bij gaat staan wanneer de rouwstoet passeert. Daarmee worden besmettingsmogelijkheden in de hand gewerkt en dat is zeer ongewenst’, aldus het college. ‘Een erehaag los van de uitvaartdienst is dus conform de huidige noodverordening niet toegestaan. De aanwezige personen bij de uitvaart, de groep die uit maximaal dertig personen bestaat, mag wel een erehaag vormen als onderdeel van de uitvaart.’

Bij spontane erehagen of mensen die langs de uitvaartroute gaan staan om zo een laatste eer te bewijzen, wordt niet vaak handhavend opgetreden. ‘Bij het optreden tegen erehagen wordt zeer terughoudend geacteerd. Tot op heden is er geen aanleiding geweest om in te grijpen. De uitvaartverzorgers hebben wij gewezen op de wet- en regelgeving’, zegt het college in de beantwoording.

Op de vraag of het college een erehaag van maximaal dertig personen en onderlinge afstand van 1,5 meter toe zou staan, kan het college kort zijn: ‘Lokale gemeenten dienen de bevelen op te volgen. Als college volgen wij het beleid vanuit de veiligheidsregio Dit betekent dat de gemeente Harderwijk geen uitzondering kan maken op het verbod op erehagen.’

Rouwcentrum Schaftenaar

Adresgegevens

Deventerweg 103
3843 GC Harderwijk

Telefoon

T. 0341-415098

Meer info