Geen blauwe zone meer tussen Bleek en Kuipwal

Door Petronella van het Goor - De parkeerplaatsen aan de Luttekepoortstraat, tussen Bleek en Kuipwal, worden omgevormd tot mooie, groene vakken met hier en daar een boom. Er blijven vier gehandicaptenparkeerplaatsen. 

Het gaat om de blauwe zone voor de ANWB-winkel, de Hypotheker en de voormalige Action. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, in overleg met ondernemers en belanghebbenden. 

Dit om de verkeersveiligheid en de doorstroom te verbeteren. Door het twee uur gratis parkeren in de Houtwalgarage, Vuldersbrink, het Klooster en de Selhorstweg, is er volgens het college genoeg gratis initiatief en is daarmee de blauwe zone in dit specifieke gedeelte niet langer nodig.

De parkeerplaatsen aan de Vitringasingel blijven behouden. Dit omdat bewoners van omliggende straten door parkeerdrukte en/of de weekmarkt op het Kloosterplein elke zaterdag, regelmatig moeten uitwijken. Om diezelfde reden blijven ook de parkeerplaatsen aan de Smeepoortstraat, gedeelte Vitringasingel / Stationslaan behouden.

Begin juli worden de parkeerplaatsen opgeheven en wordt er een begin gemaakt met het omvormen naar een groene zone.