Funkartbaan van De Fabriek in Harderwijk mag open blijven

Door Petronella van het Goor - De initiatiefnemers van de driftkartbaan aan de Baanweg, een onderdeel van evenementenlocatie De Fabriek die onlangs haar deuren opende, blijken niet alle benodigde vergunningen te hebben aangevraagd.

Zo is de brandveiligheid niet gegarandeerd, is het bouwwerk in strijd met het huidige bestemmingsplan en is er geen milieuvergunning aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders stond de afgelopen week voor de keuze om de kartbaan te sluiten, of middels een tijdelijke gedoogsituatie, open te houden.

Afgelopen maart is de initiatiefnemers (Julian en Maurits ’t Jong) verteld dat de gemeente positief tegenover de plannen voor een kartbaan stond, mits de benodigde vergunningen werden geregeld. Begin mei bleek dat er werd gebouwd zonder vergunning, daarop is nogmaals het verzoek gedaan aan de initiatiefnemers om dat te regelen. Toen dat eind mei nog niet geregeld bleek, is er een voornemen last onder dwangsom verstuurd. Begin juni werd dat een definitieve last onder dwangsom. Toen de baan 9 juni in gebruik bleek te zijn, werden de dwangsommen geïnd.

Om een algehele sluiting van de kartbaan te voorkomen, gingen de initiatiefnemers in gesprek met wethouder Companjen en werd er een tijdelijke gedoogsituatie besproken, waarbij er overdag een BHV’er aanwezig moest zijn, de verdiepingen en ruimtes eronder voor bezoekers moesten worden afgesloten en afgezet. Ook mochten er uit oogpunt van brandveiligheid ’s nachts geen accu’s meer worden opgeladen. De initiatiefnemers bevestigen dat dit nu de huidige gang van zaken is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week een besluit genomen over de huidige gedoogsituatie. Er waren drie opties. Sluiten van de kartbaan, wat zij veruit de meest verstandige oplossing vond. De huidige gedoogsituatie voort laten duren. Of instemmen met de opening van de kartbaan, als er tijdens de openingstijden een gecertificeerde brandwacht aanwezig is, bijgehouden middels een logboek. Daarbij geldt nog steeds dat de verdiepingsvloeren niet toegankelijk mogen zijn en moeten worden afgezet.

Het college koos voor de laatste optie. De kartbaan mag, met zich op legalisatie, dus open blijven, als ze aan de gestelde eisen gaan voldoen.

De Fabriek Harderwijk