Fietstelling in Harderwijk

De gemeente Harderwijk houdt op een aantal locaties in de gemeente een proef met het meten van het aantal fietsen dat die locaties passeert. 

De fietstellers hangen op locaties waar de gemeente Harderwijk de intensiteiten van het fietsverkeer nog niet (goed) in beeld heeft, zoals langs de Ceintuurbaan en langs de Groene Zoomweg

Ook op een nieuwe fietsinfrastructuur, zoals de nieuwe fietsverbinding bij de Belcantodreef, willen ze in beeld hebben hoeveel fietsers er gebruik maken van de betreffende fietsroute.

Duidelijk beeld fietsroutes
Zo kan de gemeente een heleboel informatie inwinnen over het aantal fietsers dat ergens fietst, hoe snel ze rijden, etcetera. Zoals ze door de jaren heen de ontwikkeling van het aantal motorvoertuigen willen volgen, willen ze ook de belangrijkste regionale en lokale fietsstromen duidelijk in beeld krijgen, mede gelet op (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente wil hiermee het gebruik van het fietsnetwerk monitoren en waar nodig bijstellen.
 
Geen privacygevoelige informatie
De proef is een samenwerking met Cycledata en is afgelopen week gestart en duurt tot eind september. De fietsteller verzamelt geen privacygevoelige informatie en kan niet registreren wie met welke snelheden over het fietspad rijdt.