Extra huisvesting voor arbeidsmigranten in Harderwijk

Het college wil goede huisvesting realiseren voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor de Harderwijker economie.   

Arbeidsmigranten zijn inwoners uit de Europese Unie die hier werkzaam zijn  

In steeds meer bedrijven in Harderwijk en in de regio werken arbeidsmigranten
In 2010 werkten hier 460 arbeidsmigranten en in 2018 meer dan 1.100. De verwachting is dat deze groep in de toekomst blijft groeien. Een deel blijft hier gemiddeld drie jaar en een ander deel vestigt zich permanent in Harderwijk. Mogelijk kunnen de huidige omstandigheden van invloed zijn op het aantal arbeidsmigranten in de regio. 
 
Goede huisvesting is nodig voor arbeidsmigranten

Gebleken is dat in Harderwijk op veel verschillende plekken arbeidsmigranten wonen. Ook Harderwijker bedrijven en uitzendorganisaties hebben plannen om goede huisvesting te realiseren. De gemeenteraad heeft om een onderzoek gevraagd om te zien wat de omvang is van de huisvestingsbehoefte.  Verder wil de raad ook inzicht in de wijze waarop veiligheid en voorzieningen geregeld kunnen worden. 
 
Er is onderzoek gedaan naar verwachte aantallen in de toekomst 
Een onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er voor een kort verblijf van 1 jaar behoefte is aan 150 tot 200 woonplekken. Voor een verblijf van 3 jaar is er behoefte aan 90 tot 120 woonplekken. Voor arbeidsmigranten die hier permanent verblijven zijn 60 tot 80 extra gewone woningen nodig.  
 
Aan verblijf van arbeidsmigranten zijn wel voorwaarden verbonden
De tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten mag niet ten koste gaan van de reguliere inschrijving van Harderwijker woningzoekenden. Het moet gaan om arbeidsmigranten die in Harderwijk en buurgemeenten werkzaam zijn. Er komen regels over de grootte van de kamers, privacy en voorzieningen. En ook over het beheer van de huisvesting.  De gemeente maakt daarover afspraken met uitzendbureaus, bedrijven en huurorganisaties.  
 
Er vindt nog behandeling plaats in de raad
De raad zal na bespreking en vaststelling van dit onderzoek en de kaders ook verder kunnen met het behandelen van de bestemmingsplannen Dennenhoek en Groen Zoom. Deze worden daarna voorgelegd aan de commissie. 