Duurzaamheid Harderwijk op de goede weg

De rekenkamercommissie heeft een doorwerkingsonderzoek uitgevoerd om te kijken of de conclusies en aanbevelingen van het eerdere onderzoek van de rekenkamercommissie uit 2017 zijn opgevolgd.

De conclusie is dat de aanbevelingen uit 2017 gedeeltelijk zijn uitgevoerd, er moeten nog een aantal zaken verbeterd worden

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk omarmt de aanbevelingen in het doorwerkingsonderzoek, en wil de nu genoemde verbeterpunten dus doorvoeren. De rekenkamercommissie is er blij mee dat het college de aanbevelingen ter harte neemt.

Koppeling tussen budgetten en resultaten
Een belangrijk aandachtspunt is de koppeling tussen het doel en de budgetten en maatregelen. Dat kan concreter, zodat de gemeenteraad duidelijker kan volgen hoe het staat met het behalen van de doelen.

Projecten die niet met duurzaamheidsgeld worden betaald wel inzichtelijk maken Het college heeft aangegeven dat in de nieuwe uitvoeringsagenda meer projecten worden opgenomen die op die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen, zodat er een breder overzicht is. Activeren van medewerkers op gebied van duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds vaker integraal meegenomen bij het handelen van de gemeente. Er zijn ook nog thema’s en projecten waar dit nog verder verbeterd moet worden, dit aandachtspunt blijft actueel.

Informatie naar de raad
De rekenkamer beveelt aan om minimaal één keer per jaar naar de raad te communiceren over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Het college heeft aangegeven dat men zelf ook behoefte aan deze informatie, en ook deze aanbeveling is door het college omarmd.
Het doorwerkingsonderzoek van de rekenkamer wordt aangeboden aan de Gemeenteraad, die bepaalt of de conclusies en aanbevelingen worden overgenomen.

Publicatie rapport
De gemeenteraad van Harderwijk heeft het rapport ontvangen. Daarnaast is het rapport is openbaar gemaakt op de website van de rekenkamercommissies via Rekenkamercommissie Ermelo - Harderwijk | Gemeente Harderwijk