Dorine Burmanje waarnemend burgemeester van Ermelo

Dorine Burmanje is benoemd tot waarnemend burgemeester van Ermelo. Dat maakte de Commissaris van de Koning donderdag bekend.

Dorine Burmanje is donderdag 26 november door de commissaris van de Koning, John Berends, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ermelo. Zij vervangt vanaf 30  november 2020 de heer André Baars. 

Dorine Burmanje (66 jaar) is 15 jaar voorzitter geweest van de raad van bestuur van het Kadaster,  daarvoor was zij enkele jaren secretaris-directeur bij het Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is zij  o.a. actief (geweest) als toezichthouder en als lid van de raad van commissaris bij diverse bedrijven. 

André Baars is op 28 oktober 2020 opgestapt als burgemeester van Ermelo nadat hij voor zichzelf de  conclusie had getrokken niet meer voldoende vertrouwen te genieten om het proces naar  bestuurlijke vernieuwing binnen de gemeente te begeleiden. 

John Berends heeft daarom in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Ermelo besloten om een waarnemend burgemeester te benoemen per 30 november 2020. Mevrouw  Burmanje zal in principe waarnemen tot en met de verkiezingen in maart 2022. 

Zowel de gemeente Ermelo als de commissaris van de Koning zien in Dorine Burmanje de kandidaat  die de gemeente op dit moment nodig heeft. De expertise van mevrouw Burmanje ligt op het  bestuurlijk vlak bij (semi) overheidsorganisaties. Als waarnemend burgemeester van Ermelo kan zij  deze expertise inzetten voor het creëren van rust en stabiliteit binnen de gemeente en bij de  uitvoering van de vastgestelde moties in de gemeenteraadsvergadering van Ermelo op 11 november  jl. Deze moties roepen onder meer op tot zelfreflectie van raad en college, het uitvoeren van een  extern onderzoek naar langlopende dossiers en herziening van de organisatieverordening.  

Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris  van de Koning. 

Dorine Burmanje foto Provincie Gelderland
Dorine Burmanje - foto Provincie Gelderland