De Japanse Duizendknoop, een exotisch monster, niet bij iedereen bekend!

Door Lex Schuijl - Raadslid Gerdien Morren heeft het College vragen gesteld over de aanpak van dit verwoestende monster in Harderwijk en Hierden. Haar oprechte zorgen zijn ook landelijk opgepakt door een publicatie in Elsevier. 

De Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) is, nadat deze zich eenmaal ergens gevestigd heeft, zeer moeilijk weg te krijgen.

De stengels zijn opgebouwd uit holle compartimenten, lijken enigszins op bamboe en zijn groen met roodachtige vlekjes. De grote bladeren zijn lichtgroen en hartvormig en dragen medio augustus crème witte bloemen. De sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen.
 
Vragen aan College
Gerdien Morren (CDA) heeft het College van B&W vragen gesteld over de aanpak en bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Zij hoopt dat de inwoners van Harderwijk en Hierden geïnformeerd worden over de risico’s en gevaren van deze plant. Daarnaast hoopt zij op het instellen van een meldpunt, zodat bewoners de aangetroffen plant kunnen melden.

Morren: “Het kan zo maar zijn dat mensen er één in hun tuin hebben staan, maar geen idee hebben wat voor schade die kan aanrichten. Kunnen we hen oproepen om via een meldpunt melding te maken van locaties waar deze plant wordt aangetroffen. En hoe gaat het College deze plant bestrijden.”

Morren is niet tevreden over de antwoorden. Zo wordt een meldpunt niet noodzakelijk geacht. Wel wordt er gewerkt aan een huis-aan-huis folder met daarin informatie over de eigenschappen van de plant, de gevaren en hoe deze te bestrijden. 

Niet tevreden

Gemeentelijk landschapsontwerper Niek Heijboer beantwoordt vragen van deze journalist.  “De Japanse Duizendknoop werd als tuinplant naar Europa gehaald, en in Nederland voor het eerst in 1886 verwilderd aangetroffen (Baarn). Vermoedelijk is deze voor het eerst in Harderwijk aangetroffen in de jaren 60 en 70. De soort komt voor langs spoorlijnen, wegbermen en taluds. Deze plekken kennen een ander onderhoudsregime dan binnen de bebouwde kom en worden gemaaid met grote machines. Daarom moeten die plekken apart worden gemaaid en afgevoerd naar een erkende verwerker. Langs het spoor, eigendom van Pro-rail, staat het er vol mee, maar alleen zij zijn bevoegd om hier iets aan te doen.” 

Wat te doen als je Duizendknoop aantreft?

Heijboer waarschuwt: “Door de snelle groei worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan oevers en taluds, gebouwen, leidingen en infrastructuur. We moeten investeren om te voorkomen dat de situatie in Nederland vergelijkbaar wordt met die in Engeland, waar sprake is van waardevermindering van bouwkavels en vastgoed als de soort wordt waargenomen. 

De bestrijding vergt een lange adem want de geschikte bestrijdingsmethode is namelijk niet alleen afhankelijk van de locatie en het beschikbare budget, maar wil je de Japanse duizendknoop helemaal weg krijgen of volstaat het beheersen ervan. Er zijn verschillende bestrijdingsmethoden, maar er is niet één methode het meest geschikt, de beste resultaten worden geboekt door het combineren van bestrijdingsmethoden en deze over langere periode toe te passen.”  

Japanse Duidendknoop

SIGHT Landscaping Harderwijk

Adresgegevens

Fokko Kortlanglaan 137
3845 LC Harderwijk

Telefoon

T. 0341-436436

Meer info