College B&W staat ‘winterwonen’ op recreatieparken toe

Door Petronella van het Goor - De exploitanten van de vakantieparken die niet transformeren, hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in de winterperiode (van 1 oktober tot 1 april) af te mogen wijken van de recreatieve verblijfsrecreatie en een soort ‘winterwonen’ toe te staan. 

Er wordt in het winterseizoen heel weinig gerecreëerd op de Harderwijkse parken, anders dan bij bijvoorbeeld een Landal Greenparks.

Als het college de tijdelijke huisvesting van bijvoorbeeld arbeidsmigranten of mensen die ‘tussen twee huizen’ zitten toestaat, kan er ook in de winterperiode geld worden verdiend.

Het college neemt de mogelijkheden van het ‘Winter wonen’ op in het al vastgestelde beleid, maar hangt daar wel een paar voorwaarden aan. Zo mag de tijdelijke permanente bewoning alleen tussen  1 oktober en 1 april. Daarbij moet uit een koop-, huur, of arbeidscontract blijken dat de huur van een beperkte duur is. Ook moet de economische en/of sociale binding aan Harderwijk blijken door middel van een baan in Harderwijk en/of een getekend huur-, of koopcontract van een huis in Harderwijk.

Voorafgaand aan de verhuur voor langere tijd moet er een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning worden gedaan, de huurder is dan de vergunningshouder. Daarmee moet hij of zij zich inschrijven in de gemeentelijke basisregistratie. Voor verhuur aan arbeidsmigranten geldt dat er sprake moet zijn van een SNF gecertificeerde verhuurder.

Er mogen maximaal vierhonderd recreatiewoningen tegelijk worden verhuurd. Als dat maximum is bereikt, worden er geen nieuwe aanvragen meer goedgekeurd.