Ceintuurbaan gaat voorop in de transformatie

Door Petronella van het Goor - Het recreatiepark Ceintuurbaan is het eerste park dat gaat transformeren naar wonen. Er staan 88 huizen op het park, 82 huiseigenaren willen transformeren, wat betekent dat er zes recreatiewoningen blijven. 
 

In totaal transformeert er dus 93% en niet 95% (83 woningen) wat door de raad als het minimum voor transformatie is vastgesteld. Omdat het echter maar om een huis gaat, is het college van burgemeester en wethouders voornemens de transformatie toch in gang te zetten.

De zes huiseigenaren die graag blijven recreëren, zullen in dat bestemmingsplan worden opgenomen als verblijfsrecreatie. Op permanente bewoning wordt dan gecontroleerd en gehandhaafd. De 82 eigenaren die wel transformeren, moeten betalen aan het vereveningsfonds. Met het geld in dat fonds, wil het college investeren in parken die wel een toeristisch perspectief hebben. De eigenaren betalen zelf de kosten voor de hele bestemmingsplanprocedure.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Stad.