Burgemeester: ‘Eenzijdig besluiten tot minder asielzoekers in Harderwijk kan niet’

Harry Schipper – De gemeente Harderwijk kan - ook al zou zij dat willen - niet zelfstandig besluiten om het aantal asielzoekers in het Harderwijkse azc te verminderen.

Zowel daarover, als over de samenstelling van de bewoners van het azc, zoals het percentage gezinnen, moet de gemeente het eerst eens zien te worden met het COA.

Dat antwoordt burgemeester Harm Jan van Schaik op schriftelijke vragen van het raadslid Gerwin te Pas van Harderwijk Anders. Te Pas verbaasde zich erover dat de gemeente zich zo makkelijk lijkt te voegen naar de wensen van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Gemeente en COA onderhandelen momenteel over de voorwaarden voor verlenging van het azc met vijf jaar. Tevoren was al afgesproken dat het azc in totaal tien jaar, dus tot 1 juni 2026 in Harderwijk gevestigd mocht blijven. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven, maar daarin mag (wettelijk gezien) niks staan over de samenstelling van de bewoners.

Daarover worden nu afspraken gemaakt in een vernieuwde bestuursovereenkomst. Het COA heeft daarbij al aangegeven te streven naar een basiscapaciteit van vijfhonderd asielzoekers, met een buffer van driehonderd voor als de nood aan de man komt.

In de onderhandelingen over de nieuwe bestuursovereenkomst worden ook aandachts- en verbeterpunten ingebracht, die tijdens evaluaties zijn aangedragen door omwonenden, politie, scholen en andere organisaties die bij het azc betrokken zijn.

Als de nieuwe bestuursovereenkomst is opgesteld, wil de gemeente verkennen in hoeverre de komende tijd ook andere woningzoekenden gebruik kunnen maken van de woonunits die op het azc staan. Tijdelijk dan, want de units moeten snel beschikbaar zijn, als ze opeens weer nodig zijn voor de opvang van asielzoekers.