Bouw Café de Liefde definitief van tafel, plannen voor Havenkantoor

Door Maarten Westerduin - Het college in Harderwijk heeft de plannen voor een groot horecapand aan de Havendam aan de kant geschoven en in plaats daarvan gekozen voor een nieuw pand voor het Havenkantoor.

Daarmee wil Christianne van der Wal voor een deel tegemoetkomen aan de onvrede die er onder veel inwoners heerst: ,,Met alle bezwaren die er nu zijn, verwachten we niet dat dit nog tot een gelukkig huwelijk gaat leiden.’’


Niet bouwen is nooit een optie geweest, geeft Van der Wal aan, ,,Maar ik hoop met dit idee een goede middenweg gevonden te hebben.’’ Er komt dus nog steeds iets , maar deze wijziging geeft de gemeente de ruimte om een kleiner gebouw neer te zetten, dat bovendien in de gewenste Zuiderzeestijl gebouwd gaat worden. Kosten: 500.000 euro.
 
Het college spreekt de wens uit om inwoners te betrekken bij het nieuwe ontwerp: drie Harderwijkse architecten worden benaderd een idee in te zenden.
 
De wijziging komt voort uit een motie die in september door alle fracties werd gesteund. De partijen vonden dat er sinds 2011 (het jaar waarin het bestemmingsplan was vastgesteld) zó veel was verandert, dat er opnieuw gekeken moest worden naar oplossingen waar meerdere partijen zich in konden vinden.

De verontwaardiging bij de initiatiefnemers van de horecagelegenheid is groot.

Vooral het feit dat ze hier vooraf niet in gekend zijn doet ze niet goed. ,,Als je vooraf duidelijke afspraken hebt gemaakt, kun je dit niet zomaar doen. Zo ga je gewoon niet met je burgers om’’, zegt Gert Breman, die verder aangeeft een gewijzigd plan van 5 meter hoog had klaarliggen.
 
Bij de omwonenden lijkt er wél draagvlak te zijn voor dit plan. ,,We zijn blij met deze uitkomst. We hebben er liever een Havenkantoor staan dan een horecagelegenheid. Dit gebouw zal minder volume hebben en het past beter bij de omgeving.’’
 


Lees ook:
Gezamenlijke verklaring partijen in de gemeenteraad van Harderwijk omtrent bouw horecapand aan de Havendam
College heeft volste vertrouwen in goede afloop rondom pand Havendam
Buurt en bestuur overhoop om bouw Café
Gezamenlijke verklaring partijen in de gemeenteraad van Harderwijk omtrent bouw horecapand aan de Havendam
Paviljoen Harderwijk en Grand Café de Liefde willen verrijking voor de buurt
‘Geen dakkapel door beschermd stadsgezicht, maar wel een gebouw van tien meter hoog?’
Ophef over tien meter hoog gebouw op hoek Standboulevard/Havendam