Ophef over tien meter hoog gebouw op hoek Standboulevard/Havendam

Bewoners aan en rond de Havendam zijn ‘not amused’ over het tien meter hoge bouwwerk dat mogelijk voor hun deur verrijst. 

In het bestemmingsplan en de bijlagen uit 2011 wordt gesproken over een gebouw met een goothoogte van maximaal zeven meter en een nokhoogte van maximaal tien meter. In dat gebouw zou ‘lichte horeca’ mogelijk zijn.

“Wij hebben de afgelopen jaren regelmatig gevraagd naar de ontwikkelingen, naar plannen of schetsen, maar daar is door de gemeente altijd terughoudend op gereageerd, omdat er nog geen concrete plannen waren”, zegt een verontwaardigde bewoner van een huis aan de Havendam. Hij wordt liever niet bij naam genoemd. “Omdat we als buurt samen willen optrekken. Niet als bewoners apart.”  

Verbaasd waren ze dan ook dat de politieke partijen net voor de verkiezingen van maart 2018 wel een aantal schetsen te zien kregen. Waar de buurt het meest ‘last’ van heeft, is dat zij niet weten wat er gaat gebeuren, wat er voor hun deur gebouwd wordt. “We hebben destijds ook strijd moeten leveren over de Vischafslag. Wij willen geen tien meter hoog bouwwerk op deze plek. Voor ons is dat een puist in het midden van het mooie, nieuwe gebied.”

D66 heeft bij monde van Martijn Pijnenburg vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten of er concrete plannen zijn en wanneer die te zien zijn. Ook vraagt de partij zich af waarom buurtbewoners niet, net als de politieke partijen afgelopen maart, de schetsen heeft mogen zien van de, nog onbekende, exploitant.

Een andere vraag is waarom er gekozen is voor nieuwbouw op de specifieke locatie, na het debacle destijds over de Vischafslag. Verder wil D66 weten of het bestemmingsplan Waterfront-Zuid/Boulevard-Oost uit 2011 onherroepelijk is en zo ja, of het college mogelijkheden ziet om omwonenden actief te betrekken bij de verdere ontwikkelingen.

“Door die vragen aan het college en de gesprekken met onder anderen meneer Pijnenburg, is het in een stroomversnelling terecht gekomen. Ze hebben ons geadviseerd als buurt een brief te schrijven aan het college waarin we onze bezwaren kenbaar maken, dus dat is voor ons de volgende stap”, aldus de verontruste bewoner. “We hebben gehoord dat de plannen in november in de raad besproken gaan worden, maar wat er dan besproken wordt, of dat een vergunningsaanvraag is of al een verder gevorderd stadium, weten wij niet”, aldus de buurtbewoner.  
Voor Pijnenburg is het gebouw te fors. Wat hij dan wel op die locatie voor zich ziet? “De plek leent zich prima voor ambulante handel of een theehuis, omringd door groen en terras. Prima plek op deze locatie.”

Vragen die Harderwijkse Zaken over nieuwbouw aan de Havendam stelde aan het college, kunnen nog niet worden beantwoord, omdat ze lijken op de vragen die D66 13 juni jongstleden heeft gesteld. “De verwachting is dat de brief van D66 begin juli in het college wordt behandeld. Voor die tijd kunnen wij hier dus nog geen uitspraken over doen”, aldus Susanne aan ’t Goor, communicatieadviseur projectbureau Waterfront.