Boulevardtrein rijdt ook nog in 2021 in Harderwijk

Toeristen die Harderwijk bezoeken kunnen net als in 2020 ook het komende jaar gebruik maken van de Boulevardtrein. 

Het toeristenvervoer met de Boulevardtrein is een pilot die in afstemming met bewoners, ondernemers en het Dolfinarium, met een jaar wordt verlengd. 

Eind 2021 vindt een eindevaluatie plaats  Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus is het bezoekersaantal gedaald.  Het jaar 2020 geeft geen representatief beeld om voldoende (praktijk)ervaring op te doen. Door de pilot in 2021 voor te zetten, kan dat wel. Aan de hand van een eindevaluatie eind 2021 wordt een definitieve keuze gemaakt over het toeristenvervoer met de Boulevardtrein. 
 
Het gaat met name om het toeristische vervoer van- en naar parkeerterrein P8 Alleen op de dagen dat Parkeerterrein P8 wordt gebruikt wordt ook voorzien in vervoer van bezoekers die op P2 staan geparkeerd. Gelet op de kortere loopafstand komt er geen apart vervoer voor toeristen van en naar parkeerterrein P2. 
 
Voor 2021 komt er een vaste route  De route van de trein gaat het komende jaar over de Vuurtorenweg en het tijdelijk verharde zandpad langs parkeerterrein P2. Zie ook bijgevoegde afbeelding. Er komt een veilige en toegankelijk nieuwe opstaplocatie langs de Vuurtorenweg. De kosten voor een dagkaart in 2021 blijven net als in 2020, € 10 en daarmee ongewijzigd. 
 
De raad neemt dit jaar een besluit over de voortzetting van de pilot.