Boulevard in Harderwijk alleen bestemd voor voetgangers en fietsers

Vanaf 14 juni tot half juli werken de handhavers van de gemeente Harderwijk samen met studenten van Landstede om bromfietsers, snorfietsers, scooters en auto's te weren op Strandboulevard. Naast een mooi wandelgebied is de Boulevard ook een route in het fietsknooppuntensysteem.

Voor de boulevard geldt dat fietsers hier te gast zijn maar overige voertuigen zijn niet toegestaan

In voetgangersgebied binnenstad mag men na 11.00 uur niet meer rijden met auto's, brommers, snorfietsen en gewone fietsen (laden en lossen mag tot 11.00 uur).

De studenten van Landstede staan onder begeleiding van een bevoegde BOA. Zij mogen onder die begeleiding de overtreders staande houden om zo te leren hoe dat in de praktijk gaat. De BOA zal uiteindelijk de bekeuring mogen uitschrijven.

Er wordt niet meer gewaarschuwd maar direct bekeurd.