Bewoners Stadsweiden niet blij met nieuwe invulling voormalige kerk

Door Petronella Polinder - De plannen voor een begeleid wonen project aan Zuiderzeepad 3 (het voormalige House of Heroes pand) viel op z’n zachtst gezegd niet heel goed bij de bewoners aan en rond het Zuiderzeepad. 

Vooral niet omdat ze voor een voldongen feit werden gesteld. “Het is dat ik toevallig een keer de gemeentepagina las in het weekblad, de pagina van week twaalf volgens mij. Daar stond dat er een bouwvergunning was aangevraagd voor Zuiderzeepad 3”, zegt meneer van Meijeren.

Omdat de achterkant van het gebouw direct grenst aan zijn achtertuin, belde hij meteen de gemeente. “Ik wilde weten of wij nog enige inspraak hadden en wat er precies aan gebouw was aangevraagd.” De ambtenaar die hem te woord stond zei dat de gemeente alleen een publicatieverplichting had en dat ze daaraan met de gemeentepagina hadden voldaan. “Als ik dus niet had doorgevraagd, zouden we nu nog van niets weten.”

De voormalige Hervormde kerk het Anker, daarna bevolkt door stichting TRIN, stond al even leeg. Onlangs is het verkocht.

Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland wil er vijftien zorgappartementen realiseren, voor begeleid wonen. Er komt een extra laag boven op het pand. “En dat staat vast, daar kunnen wij niets meer aan veranderen. Geloof me, ik heb het geprobeerd.” Wel kreeg Van Meijeren het voor elkaar dat er een informatieavond kwam. Die was afgelopen maandag, 16 april.

“Met een hele club zijn we daar naar toe gegaan. We kunnen er niets aan doen dat de appartementen er komen, maar we kunnen wel in gesprek gaan over het uiterlijk ervan.” Hij snapt dat mensen die zorg nodig hebben ergens moeten wonen, maar toch voelt het alsof het er door is gedrukt. “Het steekt vooral dat we overal buiten zijn gehouden. En toch heb ik ergens het gevoel dat het niet handig is, zo’n project in een drukke, kinderrijke woonwijk. Ik heb tijdens die informatieavond begrepen dat hier niet de zwaarste gevallen komen wonen, maar dat er wel sprake is van bewoners met psychische problematiek.” Ook vindt hij het vreemd dat er mensen gaan wonen in een pand dat geen woonbestemming heeft. “Ze noemen het zorg, prima. Maar de mensen die er komen, geven het wel als hun huisadres op en staan straks bij de gemeente Harderwijk ingeschreven.”

Een andere buurtbewoner, die liever niet bij naam genoemd wil worden, vindt het ook nog steeds heel kwalijk dat de buurt er niet bij betrokken is geweest. “Nu begin je al op slechte voet. Als wij gewoon een beetje inspraak hadden gehad, of op de hoogte waren geweest van de plannen, hadden we er wellicht ook wat positiever ingestaan. Nu hebben we als buurt stampij moeten maken om gehoord te worden. Dat had niet gehoeven.”

Na de informatieavond, waar wat op-en aanmerkingen waren op het nieuwe gebouw, worden de tekeningen aangepast. Hoe ver de inspraak vanuit de buurt wordt toegepast, zal 30 april blijken, dan is er een tweede informatieavond.