Bewoners bezorgd over mogelijk hoge woontorens vlak achter hun huizen

Door Harry Schipper - Bewoners van het deel van de Stationslaan waarachter een onderwijsboulevard met nieuwe schoolgebouwen, maar ook ‘circa’ 1100 woningen komen, maken zich zorgen.

Ze zijn vooral bezorgd over schetsplannen van bovengrondse parkeerdekken vlak achter hun huizen en hoge appartementsgebouwen, waaronder woontorens van wel zestig of zeventig meter hoog

Dat bleek tijdens de extra vergadering van de commissie Ruimte waarin de gemeenteraad – na vorig jaar al ruim een ton te hebben verstrekt - om nu ruim een half miljoen euro wordt gevraagd. Het geld is nodig om onderzoeken te doen en de stedenbouwkundige plannen voor het gebied Nieuw Weiburg verder te ontwikkelen. En om zich te scharen achter de ‘basisuitgangspunten’ voor de verdeling van het woningbouwprogramma.

Nieuw Weiburg is het circa vier hectare grote gebied tussen het NS-station en het Nachthok, de Stationslaan, het ziekenhuis St. Jansdal en de wijk Stadsweiden. Vroeger stonden in het gebied onder andere de eendenslachterij VSE, conservenfabrikant Struik en – nog altijd – visverwerker Parlevliet & Van der Plas. Aanvankelijk werd gedacht om er, behalve nieuwe schoolgebouwen voor onder andere Landstede, zo’n vijfhonderd nieuwe woningen te bouwen.

Door het nijpend tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen is het aantal woningen inmiddels opgeschroefd tot elfhonderd. Zestig procent hiervan worden huurwoningen, waarvan de helft sociale huur. De overige veertig procent zijn koopwoningen, met een hoog percentage betaalbare koopwoningen.

De bewoners, vertegenwoordigd door een klankbordgroep waarmee de gemeente telkens de plannen doorspreekt, waren aanvankelijk blij met de ontwikkeling van het nu grotendeels braakliggende terrein. Maar nu de woningaantallen steeds verder zijn opgeschroefd beginnen ze zich toch ook zorgen te maken, vooral over de hoge woontoren die is ingetekend in de jongste schetsplannen, zo liet Stationslaan-bewoner Erik Kleiberg de commissieleden weten. Vooral omdat de door de gemeenteraad gevraagde visie op hoogbouw nog altijd niet gereed is. Ook bij het hanteren van een relatief lage parkeernorm van 0,7 parkeerplek per woning zette hij vraagtekens.

Kleiberg wijst naar de omwonenden van de bouwlocatie op het terrein van het voormalige tuincentrum Flora Jozina aan de Stadsdennenweg. Die vonden de eerste bouwplannen ook te grof en te hoog. Ze mochten toen op kosten van de gemeente zélf een stedenbouwkundige inschakelen om een alternatief plan te ontwikkelen waarin nadrukkelijker hun wensen en eisen in worden  meegenomen. De Stationslaan-bewoners willen zoiets ook heel graag, liet Kleiberg alvast weten.

Ook Nachthokbewoners Richard Schouten is niet te spreken over de bouwdichtheid en bouwhoogten in de schetsplannen. Hij voorspelde dat Harderwijk door de aanblik van een volgebouwd Nieuw Weiburg een hele andere identiteit krijgt dan het cultuurhistorische karakter dat Harderwijk nu nog heeft. Hij verwacht dat treinreigers die straks Harderwijk passeren het gevoel krijgen als bij steden  als Nijmegen, Zwolle of Amersfoort. “De plannen zijn niet passend voor Harderwijk en extreem hoog”, vond hij.

De leden van de commissie drongen er bij het college van B en W op aan om de omwonenden zeker te betrekken bij het opstellen van de plannen. Ze vroegen zich ook af welke ruimte de raad nog krijgt bij de invulling van het gebied. Zo wil VVD-fractieleider Menno Doppenberg dat er ook voldoende ruimte is voor zakelijke dienstverlening. Ook de komst van een HBO-instelling ziet hij wel zitten. De raadsleden Marcel Heldoorn (CU) en Laurens de Kleine willen stevig zeggenschap houden over de verdeling van de soorten woningen die in Nieuw Weiburg komen. Daarbij moet de behoefte, zoals beschreven in de gemeentelijke Woonvisie, leidend zijn, zo vinden ze.

Nieuw Weiburg Harderwijk