Bakkersweg maakt plaats voor uitbreiding Begraafplaats Elzenhof

Door Harry Schipper – Het komt bijna nooit voor, maar de gemeente Harderwijk gaat een openbare weg opheffen.

De Bakkersweg verdwijnt om zo de uitbreiding mogelijk te maken van Begraafplaats Elzenhof

De Bakkersweg ligt middenin de geplande uitbreiding. In 2002 verdween door de komst van de begraafplaats al eerder een stuk van de Bakkersweg aan de oostzijde. Het westelijke deel werd toen deels verlegd naar het zuiden, wat nog altijd is te zien aan een knik in de weg.

Nu de eerste fase van de Elzenhof zo goed als vol is, volgt nu de ontwikkeling van fase 2 en 3. Daarvoor moet de Bakkersweg dus wijken. Daarvoor moet de gemeenteraad eerst een officieel besluit nemen. Belanghebbenden hebben bovendien de mogelijkheid om bezwaren of zienswijzen in te dienen.