Aftrap herinrichting Melis Stokelaan

Op woensdag 13 februari vindt om 8.10 uur ’s ochtends de aftrap van de werkzaamheden voor de herinrichting plaats. Na het startschot zal er een vrachtwagen stapvoets door de straat rijden, aansluitend worden de wegafzettingen geplaatst.  

De herinrichting omvat grond-, riolerings- en verhardingswerk aan de Melis Stokelaan en de zes zijstraten: Justus van Effenstraat, Langendijkstraat, Coornhertstraat, Rederijkerstraat, Spieghelstraat en Roemer Visscherstraat (het deel tussen de Melis Stokelaan en de Van Maerlantlaan).

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt de uitvoering in totaal 5 fasen uitgevoerd. Fase 0 is reeds van start gegaan en betreft het nieuw aan te brengen fietspad langs de spoorlijn aan de Melis Stokelaan.
 
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Harderwijk uitgevoerd door aannemer Sallandse Wegenbouw B.V. uit Haarle. Bewoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij de aftrap aanwezig te zijn.

Voortgang werkzaamheden herinrichting Melis Stokelaan Harderwijk

Fietspad
In week 5 zijn wij gestart met het ontgraven van het nieuwe fietspad langs de spoorlijn. De komende week wordt hier een puinverharding aangebracht, waarna de onderlaag van het asfalt wordt aangebracht. Op een latere datum en onder gunstige weersomstandigheden wordt de deklaag aangebracht.

Hekwerk spoorlijn
Het hekwerk wordt ongeveer één meter verplaatst richting de spoorlijn.

Start 1e fase
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt de uitvoering in fasen uitgevoerd. In week 7 starten wordt er deels gestart met opbreken in fase 1. Vooraf worden er 36 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd ter hoogte van Melis Stokelaan nr. 80 en de Coornhertstraat.

Bereikbaarheid Week 6 afgesloten voor fietsverkeer:
Fietspad langs spoorlijn Melis Stokelaan

Week 7:
Autoverkeer wordt omgeleid via de Van Harenstraat en de Van Maerlantlaan.
Vrachtverkeer dient de omleidingsborden te volgen.
Fietsers kunnen van het nieuwe fietspad langs de Melis Stokelaan gebruik maken.

Fase 1: Vanaf de Van Harenstraat t/m de Langendijkstraat incl. de Langendijkstraat en Justus van Effenstraat. De Langendijkstraat wordt nog niet direct opgebroken. Pas wanneer wij hieraan toe zijn, gaan wij opbreken. Op deze manier kunnen bewoners hier langer parkeren. De betreffende bewoners krijgen t.z.t. bericht over het parkeren van de auto. Gedurende de werkzaamheden blijven woningen te allen tijde te voet bereikbaar.