Aantal woninginbraken historisch laag in Harderwijk

Met een afname van 239 misdrijven in 2018 ten opzichte van 2017 laten de criminaliteitscijfers van de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk samen een positieve lijn zien. Het politieteam Veluwe West waar de drie gemeenten onder vallen bracht deze cijfers recent naar buiten. 

Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken met 23%, een dalende trend die in 2017 al fors is ingezet (-32%). Opvallend is ook de grote daling van het aantal autokraken (-47%)en de overlast door jeugd (-45%) in 2018.

Ook in Harderwijk zijn vanaf 2016 de criminaliteitscijfers gestaag aan het dalen. In de periode 2014-2017 lag het aantal misdrijven rond de 1950 per jaar. In 2018 is dit gedaald met 25 % naar 1424. “Een ontwikkeling waar ik erg blij om ben” stelt burgemeester Van Schaik.

Woninginbraken
Vooral positief is de daling bij delicten die mensen heel persoonlijk raken, zoals woninginbraken, autocriminaliteit en overval (de ‘high impact crimes’). De burgemeester benoemt graag het sterk gedaalde aantal woninginbraken. In de jaren vóór 2014 lag het aantal aangiften van woninginbraken nog tussen de 200 en 250 per jaar. In 218 zijn er 43 inbraken geregistreerd. “Een historisch laag aantal”, aldus burgemeester Van Schaik. “Voor alle inwoners ben ik hier erg gelukkig mee. Want een inbraak heeft altijd een grote impact op je persoonlijk leven en gevoel van veiligheid.”

Het terugdringen van de ‘high impact crimes’ staat hoog op de agenda. Ieder jaar vindt in de wintermaanden het zogenaamde ‘Donkere Dagen Offensief’ plaats. In deze periode slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. Een donkere dagen offensief zet in deze periode extra maatregelen in tegen overvallen, straatroven, woning- en auto-inbraken.

Autokraken
Het aantal auto-inbraken in Harderwijk is tussen 2017 en 2018 gehalveerd. Deze grote afname zien we ook in Ermelo en Putten. De integrale veiligheidsaanpak, een gezamenlijke aanpak van politie, Openbaar Ministerie, de gemeente met de inwoners (denk aan Buurtwhatsapp, inbraakpreventie), met betrekking tot woninginbraken en autocriminaliteit werpt vruchten af. In Harderwijk heeft ook het cameratoezicht hieraan bijgedragen.

Het langjarig gemiddelde in de drie gemeenten samen lag overigens op ruim 300. De politie maakt veel gebruik van de ANPR (Automatische Nummer Plaat Registratie) om personen die al vaker voor auto-inbraken zijn aangehouden snel te kunnen controleren. Daarmee hoopt men auto-inbraken voor te zijn. Maar ook de bestuurlijke aanpak in Ermelo, Harderwijk en Putten is effectief. Hierbij wordt verdachten een last onder dwangsom opgelegd, wanneer zij met inbrekerswerktuigen worden aangetroffen. Onder de auto-inbrekers is dit inmiddels bekend en dat werkt ontmoedigend.

Jeugdoverlast
Het aantal overlastmeldingen door jeugd laat in 2018 een forse daling zien. Daarnaast is het een algemeen fenomeen dat veel jeugdigen elkaar nu ook meer digitaal ontmoeten en minder op straat.

Opvallende stijging Internetfraudes
Het aantal aangiftes van internetfraude is in 2018 toegenomen met 55%, van 166 naar 257. In Harderwijk is een toename van 21% (van 89 naar 108) te zien. Criminelen op internet worden steeds actiever, deze lijn zet zich landelijk door. Te denken valt dan aan het aanbieden van producten waarvoor mensen dan betalen, maar die vervolgens niet worden uitgeleverd. Ook afpersing via internet is een fenomeen dat vaker voorkomt. Voor de Politie is het belangrijk dat burgers die dit overkomt, aangifte doen zodat een goed beeld ontstaat en de politie gericht kan optreden.

Burgemeester van Schaik: ”Elke misdaad is er een te veel.  Maar we mogen zeker blij zijn met deze gunstige ontwikkeling van de criminaliteitscijfers. Dat we landelijk gezien goed scoren, is mede te danken aan de goede samenwerking tussen de verschillende instanties en de alerte tips en meldingen van onze inwoners.”