Aangepaste openingstijden Huis van de Stad

Tijdens de feestdagen is het Huis van de Stad gesloten op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26, maandag 31 december en dinsdag 1 januari. 

Woensdag 2 januari is de Stadswinkel vanaf 10.00 uur weer geopend. Vanmiddag (19 december) sluiten we om 15.00 uur in verband een eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers.

Aangepast afvalinzameling
De inzameldag van woensdag 26 december vervalt, dit afval wordt op zaterdag 29 december ingezameld. Zet uw container op zaterdag 29 december om 07.30 uur aan de stoeprand.