Vragen en antwoord over stijging besmettingen St.Jansdal Harderwijk

Ziekenhuis St.Jansdal Harderwijk heeft te maken met een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus bij opgenomen patiënten en medewerkers. Zij kunnen zich goed voorstellen dat dit veel vragen bij u oproept. Hieronder vindt u het antwoord op de veelgestelde vragen.

Om welke afdeling gaat het?

Het gaat om patiënten en medewerkers van verpleegafdeling 2 west en om medewerkers van de spoedeisende hulp. Deze week vindt een uitgebreid screeningsonderzoek plaats onder medewerkers en patiënten van de genoemde afdelingen. Medewerkers met klachten werken uiteraard niet. De afdeling 2 west is gesloten voor opnames van nieuwe patiënten of overplaatsingen uit het ziekenhuis.

Kan ik veilig naar het ziekenhuis komen?

Door het nemen van maatregelen kunnen patiënten veilige zorg én bezoek blijven ontvangen en beschermt het ziekenhuis haar patiënten en medewerkers. Kijk ook op deze pagina: www.stjansdal.nl/maatregelen

Alle medewerkers dragen tijdelijk op alle verpleegafdelingen een chirurgisch mondneusmasker tijdens het uitvoeren van zorg- en behandelingstaken. Daarnaast dragen medewerkers van de ondersteunende afdelingen (zoals functieafdeling, laboratorium, apotheek en radiologie) een chirurgisch masker indien de afstand tot de patiënt of tussen zorgverleners/medewerkers onderling minder dan anderhalve meter bedraagt. Deze maatregelen gelden voor alle locaties.

Medewerkers die op de polikliniek werken, krijgen in principe geen mondneusmasker vanwege de maatregelen die hier reeds zijn genomen (o.a. plexiglas, anderhalve meter afstand), tenzij zij risicovolle handelingen uitvoeren. Door het gebruik van de maskers binnen de verpleegafdelingen en ondersteunende afdelingen én door rekening te houden met de 1,5 meter afstand tussen patiënt en medewerkers en medewerkers onderling, proberen we verdere verspreiding te voorkomen.
 
Het gaat om een tijdelijke maatregel die in ieder geval geldt tot 10 juni.

Gaat mijn afspraak op de polikliniek door?

Het ziekenhuis neemt contact op met de patiënten waarvan de afspraken afgezegd moeten worden. Het overgrote deel van de poliklinische afspraken kan gelukkig doorgaan. 

Bel niet zelf met het ziekenhuis te bellen; de lijnen raken dan overbelast.

Gaat mijn operatie door?

Doordat coronapatiënten in isolatie verpleegd moeten worden, hebben wij minder bedden beschikbaar in de kliniek. Daarnaast hebben wij te kampen met ziekte onder medewerkers. Het ziekenhuis houdt hierdoor onvoldoende capaciteit over om het totale geplande operatieprogramma voor door te laten gaan. Een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties worden t/m woensdag 3 juni daarom geannuleerd op alle locaties. Ook zijn wij druk bezig om ruimte te creëren in de kliniek door patiënten over te plaatsen. Hierbij worden wij geholpen door andere ziekenhuizen.


Ik ben patiënt geweest op een van de afdelingen. Wat nu?

Patiënten die opgenomen zijn geweest op afdeling 2 west en mogelijk risico hebben gelopen, zijn inmiddels door het ziekenhuis geïnformeerd. Als u geen brief heeft gehad en niet bent gebeld, dan viel uw opname niet in de risicoperiode. Heeft u toch klachten waarbij u denkt aan COVID of heeft u verder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de GGD.

Mag ik op bezoek komen?

Patiënten op de algemene verpleegafdelingen en IC mogen per dag één vaste bezoeker ontvangen gedurende maximaal een halfuur. Dit gebeurt wel onder strikte voorwaarden.
Meer informatie staat op onze pagina: Op bezoek: wat zijn de regels.

Waarom hoeven bezoekers geen masker te dragen?

Omdat bezoekers anderhalve meter afstand kunnen bewaren, hoeven zij geen mondneusmasker te dragen.