Onduidelijkheid over verkoop visfabriek Parlevliet aan VVOG-sponsor Veldboom

Door Harry Schipper – Veldboom Vastgoed, één van de drie hoofdsponsors van de Harderwijkse voetbalclub VVOG, wil bevestigen noch ontkennen dat er overeenstemming is bereikt met de directie van Parlevliet & Van der Plas (PP) over de aankoop van hun voormalige visverwerkingsbedrijf in de driehoek Westermeenweg-Westeinde-Beemd (naast de Techniek Academie).

John Middelkamp van Veldboom, verantwoordelijk voor de aankoop van gronden voor nieuwe projecten, weigert op dit moment helderheid geven over de status van de gesprekken met PP, omdat ‘er bedrijfsbelangen spelen’.

De oude visfabriek is al jaren niet meer in gebruik. Verkoop van het pand en fabrieksterrein aan een vastgoedontwikkelaar past in de gemeentelijke plannen om het gebied Weiburg te herontwikkelen. De gemeente hoopt dat met een verkoop ook snel een einde komt aan de slepende rechtsgang waarmee PP de realisatie van tientallen tijdelijke mini-huurwoningen op het ernaast gelegen Struik-terrein al jaren achtereen blokkeert.

Wethouder Jeroen de Jong informeerde donderdagavond de leden van de Commissie Ruimte. Hij zei de indruk te hebben dat bij verkoop de Raad van State zal oordelen dat PP niet langer het argument kan aanvoeren dat de komst van de tijdelijke woningen hun bedrijfsvoering inperkt. Ook liet hij doorschemeren dat het er veel van weg heeft dat de voortgang van de rechtsgang al geruime tijd wordt gefrustreerd door de advocaat van PP. De gemeente verwacht dat wanneer Veldboom definitief eigenaar wordt, het vastgoedbedrijf meteen de rechtsprocedure intrekt.

Veldboom kocht vorig jaar zomer in Harderwijk al het voormalige tuincentrum Flora Jozina aan de Stadsdennenweg. De vastgoedontwikkelaar wil op dit perceel van dik zesduizend vierkante meter enkele tientallen woningen en appartementen bouwen. Het vastgoedbedrijf heeft ook het perceel grond op de hoek van de Verkeersweg en de Hoofdweg aangekocht. Op dit deel van het Dichterskwartier komt een gebouw met daarin 220 appartementen. Daarvoor moet - op termijn - de Rabobank tegen de grond.

De mogelijke verkoop van de visfabriek en het fabrieksterrein kwam aan de orde bij het raadsvoorstel om aan het streekziekenhuis St Jansdal voor een periode van drie jaar een tijdelijke parkeerterrein (met slagboom) te verhuren op een gedeelte van het Struikterrein. Het ziekenhuis wil dat daar het personeel gaat parkeren. Om het braakliggende stuk grond tot een deels geasfalteerd parkeerterrein met 174 parkeerplekken te transformeren moet de raad ook nog 231.000 euro beschikbaar stellen. Door het St Jansdal 77.000 euro per jaar aan huur te vragen, kost het de gemeente uiteindelijk niets.

En, ook niet onbelangrijk volgens de wethouder, heeft het ziekenhuisbestuur met die drie jaar extra tijd gewonnen om na te denken over een definitieve oplossing voor het tekort aan parkeerruimte waarmee het ziekenhuis kampt sinds de extra toestroom van veel patiënten uit de Flevopolder. De huidige parkeergarage was daarop niet berekend. Door de nieuwbouw-uitbreidingsplannen van de afdeling radiologie groeit het tekort aan parkeerplaatsen met nog eens tachtig plekken, zo is de verwachting.

St Jansdal mag van de gemeente ook een groenstrook vlakbij het ziekenhuis kopen, zodat het eigen parkeerterrein kan worden vergroot met negentien parkeerplaatsen. Directeur Diederick Parlevliet is tot dusver niet bereikbaar voor een toelichting op de plannen van PP met de Harderwijkse vestiging.