Verantwoord waterbeheer en recreatie gaan hand in hand in Harderweide

Op maandag 15 juli bracht wethouder Bert van Bijsteren met de heemraad van het waterschap Vallei – Veluwe Frans ter Maten een werkbezoek aan het Crescentpark in Harderweide. 

Daarmee is het park nog niet officieel open maar met vakdeskundigen werd stil gestaan bij de combinatie tussen verantwoord waterbeheer en recreatie.

Aanleiding werkbezoek is de nieuwe loopbrug in het park
Recent is een van de belangrijke elementen in het park, de brug over het water, gerealiseerd. Een mooi en bijzonder moment voor de wethouder en de heemraad van het waterschap om een kijkje te nemen. De gemeente en het waterschap hebben nauw samengewerkt bij de realisering van het park.

Harderweide is gericht op klimaatbestendig wonen in Harderwijk
In de wijk Drielanden wordt het deelplan Harderweide ingericht op klimaatbestendig wonen. De wijk is zo ontworpen dat de effecten van meer extreme weersomstandigheden opgevangen kunnen worden. Met het Crescentpark wordt ingespeeld op een verantwoord en toekomstbestendig waterbeheer gecombineerd met een uitgebreide recreatieve functie. Samen met inwoners en een adviesbureau is de inrichting van de wijk uitgewerkt.

Neem een kijkje bij de werkzaamheden
De werkzaamheden in het Crescentpark zijn volop in uitvoering en de voortgang wekt bij inwoners en betrokkenen al veel enthousiasme op. Vanaf 15 juli wordt het park al wel opengesteld voor publiek en na de zomervakantie worden resterende werkzaamheden afgerond. Na de zomer wordt het Crescentpark ook officieel voor publiek geopend.