Veluws windmolenverbod om wespendief geldt niet voor Harderwijk

Door Harry Schipper – De harde rem van de provincie Gelderland op nieuwbouw van windmolens op de Veluwe, om zo de ernstig bedreigde wespendief te beschermen tegen botsingen met rotorbladen, heeft geen gevolgen voor de geplande ontwikkeling van drie grote windmolens op het Harderwijkse bedrijventerrein Lorentz.

Omdat Harderwijk alles al voor elkaar had qua bestemmingsplan en vergunningen, en ook al van de provincie vergunning en ontheffing kreeg, mag en kan de bouw van de geplande windmolens gewoon doorgaan

De Harderwijkse molens hoeven zelfs in de zomermaanden, wanneer de kans op botsingen tussen de roofvogels en molenwieken, niet te worden stilgezet. Dat antwoorden B en W woensdag op schriftelijke vragen van de raadsfracties van D66 en Harderwijk Anders.

De provincie Gelderland besloot eind vorig jaar dat er in het natuurgebied de Veluwe en een kilometer daarbuiten de komende jaren geen nieuwe windparken meer mogen worden gebouwd. En in een zone van 1 tot 8 kilometer daarvandaan mogen in totaal maar 1 of 2 windparken komen. De provinciebestuurders willen zo voorkomen dat de Veluwse natuur verder verslechtert.

Op de Veluwe vliegt én broedt een van de zeldzaamste roofvogels van ons land, de wespendief. Er geldt een wettelijke taak om deze bijzondere vogelsoort, die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem, zo goed mogelijk te beschermen. Vogels zoals de wespendief kunnen tegen de rotorbladen aanvliegen, waardoor ze omkomen. Het verminderen of verdwijnen van de wespendiep kan negatieve gevolgen hebben op het hele ecosysteem.

B en W van Harderwijk laten nu weten dat het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland geen gevolgen heeft voor de al vergunde windparken, waaronder die van Harderwijk. Al die al bestaande én vergunde windmolenparken bij elkaar zorgen straks niet voor maar één procent meer dode wespendieven, zo is becijferd. Alleen nieuwe windmolenparken moeten daarom allerlei maatregelen nemen, zoals het ’s zomers stilleggen van de wieken, omdat dan de kans op botsingen het grootst is.

Ander onderzoek en berekeningen, vervat in een ‘aanvulling op de Passende beoordeling’ komen ook tot de conclusie dat de wespendief zich in onze omgeving maar heel incidenteel ophoudt en dat daarom aanvaringsslachtoffers hierom ‘niet worden voorzien’.

De definitieve komst van windmolens op het Harderwijkse bedrijventerrein Lorentz hangt nu alleen nog maar af van de Raad van State die over de windmolens op de Veluwe nog een uitspraak moet doen. Die uitspraak wordt niet eerder dan halverwege dit jaar verwacht.