Veelgestelde vragen coronavirus op een rijtje

Op de pagina van de gemeente Harderwijk vindt u antwoorden op veelgestelde vragen aan de gemeente over het coronavirus en de maatregelen. Als gemeente volgen wij de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We doen een dringend beroep op alle inwoners en organisaties om zich hier aan te houden.

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0341 411 911. U kunt ook vragen stellen via WhatsApp, Twitter, Facebook of Instagram. 

Blijft het stadhuis open?
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen wij u de contacten met de gemeente zoveel mogelijk digitaal of per e-mail te doen. Voor vragen zijn we bereikbaar via (0341) 411 911. Wellicht zijn we minder goed bereikbaar dan u gewend bent, we vragen uw begrip hiervoor.

U blijft welkom op het stadhuis voor zaken die niet kunnen wachten én spoed hebben. We vragen u een afspraak te maken voordat u ons bezoekt. Bij de balie nemen wij voorzorgsmaatregelen. Denk aan desinfecteren van handen en pinautomaten. Wij vragen u met pin te betalen.

U kunt op afspraak terecht voor:
  • Aangifte van geboorte en overlijden. U kunt een geboorte ook digitaal aangeven.
  • Aanvragen of ophalen van een paspoort of identiteitskaart, als uw document verlopen is en u nu een nieuwe nodig heeft. 
  • Aanvragen of ophalen van een rijbewijs, als u nu een nieuwe nodig heeft.
  • Aangepaste openingstijden (alleen op afspraak): tijdelijk is de Stadswinkel alleen geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag zijn we gesloten.
Waar kan ik terecht voor geboorteaangifte nu het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal gesloten is?
Het is tijdelijk niet mogelijk om pasgeboren baby’s aan te geven bij het geboorteloket in ziekenhuis St Jansdal. Het is wel mogelijk om digitaal of op afspraak in het Stadhuis aangifte van geboorte te doen.

Gaan de raadsvergaderingen door?
Nee, de burgemeester en het presidium van de gemeenteraad hebben besloten dat er tot en met 6 april 2020 geen vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies plaatsvinden.

Vinden er nog huisbezoeken plaats (Sociaal Domein)?
Huisbezoeken vinden in principe niet meer plaats. De afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch gedaan of uitgesteld. AIs een huisbezoek echt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld bellen wij u vooraf om te vragen of u geen (milde) klachten heeft. Bij klachten kan het bezoek niet doorgaan. Uiteraard houden we de hygiëne maatregelen in acht en vragen we u dat ook te doen.

Is er nog een inloopspreekuur (Sociaal Domein)?
Nee, de baliediensten en inloopspreekuren Voor Sociaal Domein zijn gesloten. Telefonisch zijn we nog wel bereikbaar. Wellicht is de bereikbaarheid minder goed dan u van ons gewend bent. We vragen uw begrip hiervoor.

Worden uitkeringen op tijd betaald?
Ja, de cruciale taken van de gemeente blijven uitgevoerd. De betalingen van de uitkeringen worden volgens de bestaande planning gedaan.

Blijft er ondersteuning vanuit de WMO (zoals schoonmaakhulp)?
De ondersteuning gaat zoveel mogelijk door. De aanbieder van de ondersteuning zal haar klanten informeren over eventuele veranderingen in de hulp die zij bieden. Bij vragen kunt u terecht bij de aanbieder van uw zorg.

Is de bibliotheek in het Huis van de Stad open?
Nee, de bibliotheek is tot en met 6 april gesloten. Ook alle interne en externe activiteiten gaan niet door. Kijk voor meer informatie op de website van de bibliotheek.

Welke maatregelen worden getroffen bij uitvaarten?
Ook bij uitvaartplechtigheden mogen maximaal honderd mensen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor een condoleance en plechtigheid. Dit is de landelijke richtlijn. De branchevereniging voor de uitvaart heeft een strengere richtlijn.

Kan ik nog trouwen in Harderwijk?
Ja, u kunt nog trouwen in Harderwijk. Wij houden ons daarbij aan de gestelde maatregelen. Per bruidspaar worden de opties en maatregelen besproken.

Is de gemeentewerf/milieustraat geopend?
Ja, de gemeentewerf, Snel Herstel en de milieustraat zijn bereikbaar en open.

Wel worden de werkzaamheden geprioriteerd omdat niet alle collega’s in dienst kunnen zijn. Sommigen zijn ziek of hebben zorgtaken. Dat betekent dat spoedeisende meldingen voorrang hebben.

Wordt het afval opgehaald?
Ja, de afvalcontainers worden geleegd volgens het bestaande rooster. Woensdag 1 april is er geen inzameling op afroep van klein chemisch afval (kca). De chauffeurs van Remondis halen het klein chemisch afval niet meer aan de deur op. Het kca kan nog wel gebracht worden naar het depot op het Milieupark aan de Daltonstraat 23.

Ik ben ondernemer. Wat kunnen de rijksoverheid en gemeente voor mij betekenen?
Kijk hier voor informatie van de gemeente Harderwijk over dit onderwerp. De rijksoverheid heeft ook informatie beschikbaar gesteld: zie veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers.

U kunt uw vraag telefonisch stellen aan de rijksoverheid via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. U betaalt voor dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten.

Ik ben ondernemer, wat wordt er van mij verwacht?
De gemeente Harderwijk vraagt alle ondernemers om de maatregelen en aanvullende maatregelen met betrekking tot het coronavirus op te volgen. Zie ook persbericht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening.

Kan de markt doorgaan?
Markten mogen doorgaan omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Er gelden wel extra maatregelen. Alleen foodkramen zijn toegestaan. Eten en drinken kun je niet ter plekke gebruiken, maar alleen afhalen. Houd rekening met 1,5 afstand en ook hier geldt: ga alleen als het nodig is en blijf thuis met verkoudheidsklachten en koorts.

Is het verstandig om te hamsteren?
Hamsteren is niet nodig. Supermarkten worden dagelijks en voldoende bevoorraad. Bovendien veroorzaak hamsteren veel overlast, voor overige klanten en voor de winkels.

Ik zie dat mensen zich niet aan de maatregelen houden. Wat kan de gemeente/ik doen?
We volgen als gemeente de maatregelen en richtlijnen van de rijksoverheid. Op openbare plekken handhaaft de gemeente de maatregelen. Op niet openbare locaties is de eigenaar/bedrijfsleider/vereniging etc. zelf verantwoordelijk klanten aan te spreken op hun gedrag. Als de richtlijnen op grote schaal niet worden nageleefd, kunt u de politie bellen (0900 8844).

De school is dicht, maar ik kan geen opvang regelen. Wat moet ik doen?
Kinderen van ouder(s) in cruciale beroepen kunnen voor nood(nacht)opvang terecht bij 3 organisaties, Welkom Kind Harderwijk, ViaViela en Prokino (locatie De Kleine Wereld).

Prokino is tijdens kantoortijden bereikbaar via tel. (0341) 427 249  en per e-mail via harderwijkermelo@prokino.nl.  
Welkom Kind Harderwijk is te bereiken via tel. (0341) 410 242.
ViaViela is te bereiken via tel. 06 47 04 95 85

Ik heb geen laptop of pc voor mijn schoolgaande kind. Wat kan ik doen?
Laag inkomen en schoolgaande kinderen tot 18 jaar? En heb je geen laptop of pc voor thuisonderwijs? Dan kun je een aanvraag indienen voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en kinderen van het middelbaar onderwijs. Stuur een e-mail naar harderwijk@leergeldrandmeren.nl. De coördinator van de gemeente Harderwijk behandelt de aanvraag en neemt contact met je op. 

Zijn er nog huis-aan-huis collectes? 
Tot Pasen zijn er geen collectes door een van de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen. Tot en met 11 april zullen er zeker geen huis-aan-huis collectes worden gehouden. Bekeken wordt nog of de collectes later in het jaar ingehaald worden.  

Ik wil graag helpen, wat kan ik doen?
In deze lastige tijd is het belangrijk dat we goed naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. De gemeente moedigt het van harte aan als u vrijwilligerswerk wilt doen. De initiatieven in Harderwijk worden gecoördineerd door welzijnsorganisatie Zorgdat. Een voorbeeld van een initiatief dat zij begeleiden is de boodschappenservice. U kunt uw initiatief of hulp telefonisch bij hen aanmelden: 0341 434 656. 

Is er ook informatie in andere talen beschikbaar?
Ja, er is informatie over het coronavirus en de getroffen maatregelen in het Turks, Tigrinya (o.a. Eritrea en Ethiopië), Engels en Arabisch. Er is ook informatie in gebarentaal beschikbaar.

Wil je je verhaal even kwijt of maak je je zorgen?
Hulp nodig? Zoek contact! Een luisterend oor bij angst, eenzaamheid, zorgen: bel de Luisterlijn (24/7 bereikbaar): 0900-0767 (normaal tarief). Chatten kan ook via www.deluisterlijn.nl.
  • Voor (praktische) hulpvragen: Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888
  • Voor (medische) vragen en voor richtlijnen: RIVM: 0800-1351
  • Voor online en digitale vragen: Helpdesk Welkom Online: 088-344 2000

Overige vragen

Voor overige vragen en actueel nieuws, kijk op:

www.rijksoverheid.nl/coronavirus (informatie van de rijksoverheid)
www.rivm.nl (informatie van het RIVM)
www.ggdnog.nl (informatie van de GGD regio Noord- en Oost-Gelderland)
www.stjansdal.nl/actueel/corona (informatie van het St Jansdal)
www.harderwijk.nl/corona (informatie van de gemeente Harderwijk)
landelijke informatielijn van de overheid: 0800 - 1351