Véél meer nieuwe bomen in het Harderwijkse straatbeeld

Door Harry Schipper – Als het aan de gemeente ligt, worden er de komende jaren honderden nieuwe bomen geplant langs wegen en straten in de woonwijken van Harderwijk en Hierden.

In Harderwijk zijn de afgelopen vier jaar juist 442 bomen uit het straatbeeld verdwenen. Dat is bijna tien procent.

Voornaamste oorzaak: de toegenomen behoefte van inwoners aan parkeerplaatsen. Ook groeien bomen in verharding slecht en leven ze korter.

Dat staat in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 20121-2024 dat dinsdag door het college van B en W is vastgesteld en nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De opstellers van dat beheerplan hopen dat de raad dezelfde ambitie nastreeft als de Europese Unie, die wil dat er de komende dertig jaar in Europa twee miljard bomen worden bijgeplant. Voor Harderwijk komt dat neer op 0,8 hectare meer bos, ofwel achthonderd nieuwe en vitale volwassen bomen in het Harderwijkse straatbeeld.

Het aanplanten van die bomen gaat wel flink meer geld kosten dan er tot dusver voor werd uitgetrokken. Voor bomen die langs straten worden aangeplant moeten namelijk voortaan speciale ondergrondse groeiruimte-voorzieningen worden aangelegd, anders groeien ze niet goed en worden ze niet oud. Een boom planten in een plantsoen kost zo’n vijfhonderd euro, maar in verharding, waaronder dan eerst ondergrondse groeivoorzieningen zijn aangebracht, lopen die kosten al gauw op naar 3500 euro tot soms wel 10.000 euro. 

In heel Harderwijk staan nu zo’n 22.000 bomen. Bomen slaan enorme hoeveelheden koolstofdioxide op, vangen fijnstof af en zorgen voor schaduw bij hitte en voor verkoeling door verdamping. Ze zijn belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, blijkt uit vele onderzoeken. Ze bevorderen het welzijn van inwoners, temperen de gevolgen van hittestress en overvloedige regenval en dragen bij aan een grotere biodiversiteit.

Hittestress heeft, zo blijkt uit een vorig jaar uitgevoerde studie door de Universiteit van Wageningen, de laatste jaren steeds meer impact op vooral ouderen en zwakkeren in de Harderwijkse samenleving.

De gemeente wil in elk geval de komende vier jaar alleen al jaarlijks 335 bomen gaan vervangen en jaarlijks gemiddeld 42 nieuwe bomen aanplanten. Maar de gemeenteraad kan er ook voor kiezen om dat aantal flink op te schroeven. Behalve bomen staat er qua groen nog veel meer op stapel: er moet ook jaarlijks 17.000 vierkante meter plantsoen worden vervangen en nog eens 35.000 vierkante meter aan gazon en bloembollen.