Vanaf 11 mei nieuwe noodverordening VNOG

Vanaf maandag 11 mei wordt een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven is  er een nieuwe noodverordening vastgesteld.

Voorzitter VNOG, Ton Heerts: “Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Iedereen is aan zet om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Drukte vermijden, bij klachten thuisblijven, de anderhalve meter aanhouden en je houden aan de hygiëne maatregelen geldt voor ons allemaal. Dat geeft de meeste kans dat andere voorgenomen versoepelingen op latere momenten kunnen doorgaan.”

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving is nodig. “Er zijn al mooie initiatieven waarbij ondernemers de handen ineen slaan. Complimenten hiervoor! Dit zijn zaken waardoor er weer geld in het laatje komt. Samen moet gekeken worden naar waar eventueel herverdeling van de publieke ruimte nodig is. Bijvoorbeeld op een marktplein of op een plein voor terrassen. Alle 22 gemeenten uit onze veiligheidsregio staan paraat om zoveel als mogelijk mee te denken. Ook zijn zij in overleg met ondernemersverenigingen waar het gaat over bijvoorbeeld vergunningenbeleid. Samen wordt overlegd wat wel kan in plaats van wat niet kan. En wordt lokaal maatwerk geleverd waar dat mogelijk is. Dat vergt een zorgvuldige afweging, het blijft continue balanceren.”

De belangrijkste verduidelijkingen en wijzigingen per 11 mei

Buiten sporten en bewegen
Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toegestaan.  Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Uiteraard moeten betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Kinderen en jongeren tot en met 18 kunnen bij een sportvereniging onder voorwaarden en onder begeleiding samen buiten sporten en bewegen. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing voor activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen.

Bibliotheken
Bibliotheken mogen open voor publiek, mits maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen.

Pretparken en dierentuinen
Ook natuur-en pretparken mogen open. Vooraf moet aan de voorzitter van de veiligheidsregio een plan overlegd worden, waaruit blijkt dat 1,5 meter afstand tussen aanwezigen bewaard blijft. Eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven op deze locaties gesloten. De gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Ook moet de belasting op toegangswegen en openbaar vervoer acceptabel blijft. 

Zwemgelegenheden en sportclubs
Sauna’s blijven gesloten. Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water kunnen weer open. De beheerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden goed wordt nageleefd en dat de vereiste hygiëne maatregelen genomen worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Contactberoepen
De uitoefening van contactberoepen is weer toegestaan, met uitzondering van sekswerkers. De beoefenaren van contactberoepen en de beheerders van inrichtingen waar contactberoepen worden uitgeoefend zijn verantwoordelijk voor het regelen en organiseren van de maatregelen die nodig zijn om het werk op een zorgvuldige en hygiënische manier te doen. Dit betekent onder andere op afspraak werken en vooraf informeren naar hoe het met de klant gaat.

Recreatiesector
Het bestaande beleid blijft gehandhaafd, met de verruiming dat kamperen met tenten en vouwwagens niet meer op voorhand verboden is. Vereiste is dat mensen zelfvoorzienend kunnen zijn in toilet- en was/of douchevoorziening.

Handhaving
Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid voortgezet om op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden. 

Verboden gebieden en locaties
De afgelopen periode heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op verzoek van een aantal burgemeesters ‘Aanwijzingsbesluiten verboden gebied’ genomen, omdat de regels van de noodverordening op die plaatsen niet werden nageleefd. Dit zijn bepaalde gebieden en locaties waar niemand zich mag bevinden. Deze aanwijzingsbesluiten blijven met de nieuwe noodverordening van kracht.

Lees hier de noodverordening.