Van der Valk mag bos ‘onder voorwaarden’ kopen

Het merendeel van de gemeenteraad, alle partijen behalve de PvdA, heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering in principe ingestemd met de verkoop van Natura 2000 bosgrond aan de Leuvenumseweg aan Hotel Van der Valk. 

Onder de voorwaarde dat de vergunningen voor de bouw voor de verkoop van bosgrond al verleend zijn en er aan de verplichting tot boscompensatie al is voldaan.

Het hotel wil uitbreiden met 77 extra kamers, een fitnessruimte en een zwembad en heeft daarvoor bosgrond nodig. Eerder zijn de uitbreidingsplannen van de hotelmagnaat al gesneuveld door een protest van de Vogelbeschermingswacht. Er zijn echter nieuwe vergunningen aangevraagd en de verwachting van de ondernemer is dat het deze keer gaat lukken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in september al besloten de bosgrond ‘alvast’ te verkopen aan het hotel, ook al is nog niet duidelijk of de uitbreiding doorgaat. Omdat de verschillende fracties twijfelden of het wel honderd procent zeker was dat Van der Valk de vergunningen zou krijgen en omdat ook niet duidelijk was wanneer dat precies zou zijn, hebben kartrekkers VVD (Peter de Groot) en CDA (Ida Stoevelaar), met een brede steun van mede-indieners, gisteravond een aangepast voorstel ingediend.

“Wij komen met zogenaamde opschortende voorwaarden, waardoor Van der Valk enerzijds de zekerheid heeft dat zij de bosgronden kan kopen, de raad anderzijds de zekerheid heeft dat de koopovereenkomst pas tot stand komt nadat aan de wensen van natuurbescherming wordt voldaan en er voldoende bosgrond  gecompenseerd wordt.“