UWOON experimenteert met toewijzing aan de J.P. Heijelaan

Door Petronella van het Goor -Woningcorporatie UWOON heeft van de gemeente Harderwijk toestemming gekregen om tien van de 24 nieuwe appartementen aan de J.P. Heijelaan toe te wijzen aan bestaande, oudere huurders uit de wijk die een eengezinswoning of appartement zonder lift verlaten.

In de wijk Stadsdennen wonen op dit moment 120 huurders die op leeftijd zijn of raken. Zij wonen nu in een eengezinswoning of flat zonder lift.

Omdat de nieuwe appartementen aan de J.P. Heijelaan bij uitstek geschikt zijn voor senioren, heeft UWOON aan het college gevraagd om af te mogen wijken van de toewijzingsregels en tien van de 24 nieuwe appartementen persoonlijk aan die oudere huurders uit de wijk aan te bieden. Van die tien woningen worden er dan zes toegewezen op basis van inschrijfduur en vier op basis van verloting. De andere veertien appartementen worden op de reguliere wijze toegewezen.

(Foto: Google Maps)
De corporatie gaat alle 120 oudere huurders uit de wijk aanschrijven en uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Uiteraard is het aan de huurders zelf om wel of niet in te gaan op het aanbod.