Tiny Houses in Drielanden

Als de raad akkoord gaat komt er een proef met tiny houses aan het Rappad in Drielanden, op de locatie van de oude C1000. De huisjes van maximaal vijftig vierkante meter groot, moeten helemaal zelfvoorzienend zijn, wat betekent dat ze niet worden aangesloten op nutsvoorzieningen als elektriciteit, water en riool. 

Ook is het de bedoeling dat de bewoners van de tiny houses een soort kleine gemeenschap gaan vormen, waarin ze samen oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld het opwekken van energie en het omgaan met afvalwater.

Het gaat om een pilot van maximaal tien jaar. Daarna moet blijken of de woonvorm past binnen Harderwijk. De gemeente draagt bij aan de pilot door de grondprijs van het braakliggende stuk land bij het Rappad naar beneden bij te stellen, door het (tijdelijk) wijzigen van het bestemmingsplan, door het bekostigen van milieuonderzoeken en leges en door projectondersteuning. Het college vraagt de raad om 25.000 euro daarvoor. Alle overige kosten, de aankoop van de grond, het bouwen van de huizen en eventuele gemeenschappelijke voorzieningen zijn voor de bewoners zelf.

Harderwijk wil graag een pilot voor de ‘off-grid’ huisjes, mede omdat ongeveer 33% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woningen.

“Het verduurzamen van het woningaanbod (gasloze wijken) is een van de aandachtsgebieden uit de uitvoeringsstrategie Energieke Stad 2017-2020”, zo staat er in het raadsvoorstel. Ook zijn er in Nederland weinig plekken waar volledig off-grid geleefd kan worden en Harderwijk kan door deze pilot een van de eerste gemeenten zijn die daar ervaring mee op doet.

Het gaat om een pilot van maximaal tien jaar. Het collegevoorstel wordt op 15 februari besproken in de commissie ruimte en op 8 maart in de gemeenteraad. Zodra de pilot verder wordt uitgewerkt, worden ook omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners erbij betrokken.