Talenthouse krijgt nieuwe plek

Als het aan het college van B&W ligt krijgt Talenthouse een nieuw onderkomen in Harderwijk. Het college heeft besloten om een deel van het pand aan de Johanitterlaan 10 onder te verhuren aan ZorgDat voor huisvesting van Talenthouse.

Talenthouse is een inloop voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 26 jaar.

Het betreft een zeer diverse en grote groep jongeren waaraan ondersteuning gegeven wordt. Het aanbod is maatwerkgericht op leeftijd en problematiek van de jongeren. Dit kan gaan over opleiding, vrijetijdsbesteding, schulden, verslaving en wonen. Dit concept is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol aanbod.

De tijdelijke huisvesting van het Talenthouse aan de Guido Gezellelaan, eigendom van Careander, loopt ten einde. Careander heeft de afgelopen jaren binnen het wooncentrum ruimten beschikbaar gesteld aan ZorgDat voor ontwikkeling van het concept ‘Talenthouse’.

Het pand Johanniterlaan 10 wordt gezien als een geschikte vervangende locatie.

Inloop en ondersteuning kan daarbij op termijn gecombineerd worden met tijdelijk, betaalbaar wonen voor de doelgroep van het
Talenthouse en bijvoorbeeld zwerfjongeren. Omwonenden zijn inmiddels door de jongerenwerkers van ZorgDat geïnformeerd over de komst en vestiging van het Talenthouse.