Stikstofdossier zorgt voor vertraging, gevolgen zijn groot voor Lorentz III

Door de huidige stikstofproblematiek kunnen de geplande werkzaamheden rond de benodigde uitbreiding van het onderstation Harderwijk niet zoals gepland in januari 2023 starten. De uitbreiding van het onderstation is nodig om de capaciteit van Liander op o.a. Lorentz III te vergroten (technisch gaan we  daar van 10 naar 20 KV).

De procedure voor het afgeven van de omgevingsvergunning (Provincie) voor de uitbreiding van het onderstation ligt op dit moment stil

Na 26 januari 2023 komt een nieuwe stikstofrekentool beschikbaar waarmee berekend kan worden of en waar er gebouwd kan worden. Op dit moment is echter niet te zeggen wanneer met de werkzaamheden aan het onderstation Harderwijk begonnen kan worden. Een deel van de werkzaamheden aan het onderstation is nodig om het nieuw te bouwen regelstation aan de Archimedesstraat (Lorentz III) aan te kunnen sluiten op het onderstation Harderwijk.

De verwachting is dat er bij de bouw aan de Archimedesstraat wel onder de stikstofeisen gebleven kan worden en er gestart kan worden met de nieuwbouw van het regelstation. Zolang de uitbreiding van het onderstation Harderwijk niet is gerealiseerd, kan het nieuwe regelstation aan de Archimedes-straat echter niet worden aangesloten op het onderstation Harderwijk. Dit betekent dat ondernemers op Lorentz die op de wachtlijst staan voor verzwaring van de bestaande aansluiting of een nieuwe aansluiting, langer dan voorzien moeten wachten voor ze over het aangevraagde vermogen kunnen beschikken. Nieuwe aanvragen kunnen, door de landelijke congestie vanuit TenneT, sowieso momenteel niet aangevraagd worden.

Heb je een vraag over je aansluiting (nieuw of verzwaring bestaande aansluiting) neem dan contact op met de projectmanager van Liander. De contactgegevens vind je terug op je aanvraag.

Leveringsproblemen TenneT
De leverings- en terugleveringsproblemen van Liander zijn al langer bekend. TenneT (de landelijke netbeheerder) heeft nu echter per eind november ook congestie voor het leveren van energie afgekondigd. Concreet houdt dat in dat Liander vanaf eind november geen nieuwe aanvragen voor een grootverbruikaansluiting of verzwaren van bestaande aansluitingen mag accepteren. Aanvragen die vóór de aankondiging van TenneT zijn gedaan, worden wel uitgevoerd (zij het vertraagd door de huidige stikstofproblematiek).  

Terugleveringsproblemen TenneT
Buiten de congestie voor het leveren van energie heeft TenneT vorig jaar in september ook congestie voor terugleveren (grootverbruik) afgekondigd in Gelderland, Flevoland en Utrecht. TenneT heeft het onderzoek naar congestiemanagement rond duurzame opwek in die provincies afgerond. Helaas is de uitkomst dat de huidige vraag om terug te kunnen leveren  vele malen groter is dan de extra geboden capaciteit. Om meer opwek mogelijk te maken wil TenneT  haar hoogspanningsnet in Flevoland, Gelderland en Utrecht op  knippen in drie delen waardoor er meer mogelijkheden voor teruglevering kunnen ontstaan. Afronding van de benodigde werkzaamheden is niet eerder te verwachten dan 2029. De komende 5 jaar is er waarschijnlijk niets te verwachten als het gaat om grootschalig terug leveren.

De urgentie om zelf op de bedrijventerreinen in Harderwijk aan de slag met een Smart Energy Hub wordt hiermee des te groter. Op 22 december a.s. staat er een gesprek gepland met o.a. de wethouder Duurzaamheid, Liander, BKH en Transitiemakers om te bespreken hoe we hier een versnelling in aan kunnen brengen. In januari zullen we onze ondernemers inlichten over de projecten die we starten en hoe je hieraan kunt deelnemen.

Bedrijvenkring Harderwijk

Adresgegevens

Postbus 115
3840 AC Harderwijk

Telefoon

T. 06-40442902

Meer info