​Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk: 'Altijd een speelplek in de buurt'

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is al 50 jaar dé aanbieder voor peuterspeelzaalwerk in Harderwijk. Alice ten Brinke is directeur van SKH: "Wij hebben vaste dagdelen, twee vaste leidsters per groep en een vaste groep met ongeveer 16 kinderen. Wij richten ons op het educatieve aspect voor kinderen van twee tot vier jaar".

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk heeft 12 locaties in Harderwijk en Hierden. Bijna alle locaties zitten in de basisschool.

Ten Brinke: "We vinden de doorgaande lijn met de scholen belangrijk. Het educatieve aspect is bij een basisschool aanwezig, dus dan is het logisch om ook in de scholen te zitten met een peuteropvang. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een peuterspeelzaal er voor iedereen moet zijn. Dus daarom zijn er locaties in iedere wijk van Harderwijk. Hoe leuk is het om samen op te groeien van peuterspeelzaal, basisschool tot misschien wel de middelbare school!"

'Wij vinden het educatieve aspect belangrijk'
Hoe ziet een dag eruit bij SKH? Ten Brinke: "De kinderen komen 's ochtends binnen. Er is dan een korte overdracht met de kinderen en ouders. Zij kunnen ons vertellen hoe het met het kind gaat. De dagen hebben allemaal een vaste structuur, zodat dit voor het kind herkenbaar is. We werken ook met dagritme kaarten. Hierop kan een kind zelf aan de hand van plaatjes zien wat we gaan doen. Wat komt eerst en wat daarna". 

"Op een dag zijn er twee kringmomenten, dit wordt gedaan om de sociale vaardigheden te ontwikkelen, zoals op je beurt wachten en ook spreken in de kring. Hoe klein het kind ook is, iedereen heeft te maken met taal en daar proberen we ook aandacht aan te besteden. In het basisonderwijs wordt het tegenwoordig steeds belangrijker om uit te drukken wat je voelt, denkt en zelf oplossingen te verzinnen voor problemen. Hier proberen wij spelenderwijs de peuters al op voor te bereiden".

"Een voorbeeld van oplossingsgericht denken is dat er een spinnenweb aan het plafond hing in een lokaal. Het spinnenweb hing te hoog om er zelf bij te kunnen om het weg te halen. De kinderen moesten zelf een oplossing verzinnen om het spinnenweb weg te halen. Zij hebben dit zelfs mee naar huis genomen om thuis te bespreken wat hier een goede oplossing voor was".

Aangepaste programma's voor ieder kind
De kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand kunnen extra dagdelen komen. Zij krijgen extra stimulatie om zich te ontwikkelen. "Wij lezen dan bijvoorbeeld een verhaal voor in een kleine groep wat wij later nog een keer herhalen aan de volledige groep kinderen. Het kind met een ontwikkelingsachterstand heeft het verhaal al eerder gehoord en zal het sneller begrijpen". Kinderen met een ontwikkelingsachterstand worden in groep 1 en 2 van de basisschool ook nog gevolgd en extra begeleid".

"Daarnaast proberen wij een mix te vinden om aandacht te besteden aan alle kinderen. Zo zijn er ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook zij hebben extra aandacht en stimulatie nodig. Door bij groepsactiviteiten de groep te splitsen naar ontwikkelingsniveau of door in hele kleine groepjes te werken proberen we ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft. 

Ouderbetrokkenheid belangrijk
Er wordt met thema's gewerkt per zes weken. Dit zijn thema's die dicht bij de kinderen liggen. Zo is er het thema eet smakelijk en wat heb ik aan vandaag. Bijna ieder thema wordt afgesloten met een speciale activiteit. Het thema eet smakelijk wordt bijvoorbeeld op veel locaties afgesloten met een feestje waarbij de ouders allemaal eten meenemen. Voor ouders is het vaak ook belangrijk om elkaar dan even onderling te spreken en te zien. Daarnaast worden ouders op verschillende manieren geïnformeeerd over alles wat hun kind beleeft op de speelzaal. Bij ieder nieuw thema ontvangen ouders een nieuwsbrief en via Klasbord worden regelmatig berichten gedeeld over de activiteiten op de peuterspeelzaal. Zo kunnen ouders ook thuis aansluiten op dat wat hun kind beleeft op de speelzaal.

Goede omgeving voor kinderen
Wij vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van peuters te stimuleren. Zelf dingen doen geeft zelfvertrouwen. "Wat heel belangrijk is, is dat een peuter zelfstandig de weg kan vinden in de speelzaal. Wij werken met vaste hoeken en met foto's op speelgoedbakken. Zo weet een kind zelfstandig in welke hoek hij moet zijn voor welk speelgoed. De inrichting van de hoeken en het speelgoed wordt regelmatig gewisseld. Zo blijft een kind alert en wordt het steeds weer uitgedaagd. De kinderen kunnen op iedere locatie ook naar buiten. De meeste locaties hebben bijvoorbeeld een benzinepomp, speelkeuken voor bij de zandbak, wegenparcours en een glijbaan. We zijn continu bezig om een goede omgeving voor kinderen te creëren".

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk

Adresgegevens

Engelserf 1132
3840 BC Harderwijk

Telefoon

T. 0341-460183

Meer info