St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad

Ziekenhuis St Jansdal is vanaf eind vorig jaar gaan nadenken of een beddenhuis voor planbare zorg in de locatie Lelystad tot de mogelijkheden behoort. Voor de inwoners van Lelystad is het van groot belang dat zoveel mogelijk zorg geboden kan worden op de locatie van St Jansdal in Lelystad. Nu al kunnen meer dan tweehonderd verschillende operaties gedaan worden in Lelystad. Patiënten verblijven daarna in het dagcentrum.

Bij de realisatie van een beddenhuis voor geplande zorg, komen daar tientallen operatieve ingrepen bij.

Het gaat vooral om operaties voor orthopedie, chirurgie, plastische chirurgie, urologie, kno en misschien gynaecologie. Het gaat om ingrepen waarbij patiënten na de operatie nog een of enkele nachten in het ziekenhuis moeten blijven.
 
St Jansdal komt nu pas naar buiten met de plannen, omdat het ziekenhuis tijd nodig had voor onderzoek. In de afgelopen maanden zijn de plannen besproken met de medische staf, de ondernemingsraad en de patiënten adviesraad. Belangrijk is dat de voorbereiding zorgvuldig gebeurt.  
 
Het is de bedoeling dat het beddenhuis door de weeks geopend zal zijn voor patiënten die een planbare operatie nodig hebben. Op dit moment is een projectgroep bezig met het tot in detail uitwerken van de plannen. Daarna wordt gestart met de verdere uitvoer. Er zullen nieuwe medewerkers aangetrokken gaan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan medici, verpleegkundigen en OK medewerkers. De daadwerkelijke realisatie zal naar verwachting enkele maanden duren.