Sein op groen voor nieuwe bestemmingsplan Zeebuurt - De Harder

Door Harry Schipper – Wat B en W betreft mag de gemeenteraad binnenkort het nieuwe bestemmingsplan Zeebuurt – De Harder ongewijzigd vaststellen.
 

Daarmee ligt de weg open voor de bouw van een nieuw shopping centrum, met daarin bouwmarkt Praxis, woonwinkel Kwantum en de supermarkten Dirk en Lidl.

Het bestemmingsplan regelt ook de vestiging van de Mc Donalds, die er al een paar jaar staat. En het voorkomt dat na het vertrek van supermarkt Lidl uit het pand aan de Ampèrestraat er zich geen nieuwe supermarkt meer kan vestigen op het bedrijventerrein Lorentz. Het plan formaliseert tenslotte de bouw van 110 appartementen, waarvan de meeste al af zijn en zelfs al worden bewoond.

Burgemeester en wethouders van Harderwijk vinden het niet nodig dat er eerst nog een MER, een milieu-effect-rapportage komt om te onderzoeken of er duidelijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu en het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Ze hebben een zogeheten  aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling laten opstellen. In die notitie wordt geconcludeerd dat met de bouw en aanwezigheid van het nieuwe shopping centrum zulke nadelige gevolgen niet zijn te verwachten en dat er daarom geen MER hoeft te worden gemaakt.

Tegen het nieuwe bestemmingsplan waren acht zienswijzen ingediend, waarvan er later twee werden ingetrokken. In enkele van de resterende zes hameren belanghebbenden erop dat er door de bouw een overschot aan vierkante meters komt voor bouwmarkten. Het teveel aan concurrentie zou kunnen leiden tot het omvallen van een van de drie bestaande bouwmarkten in Harderwijk en dus tot leegstand leiden.
Het gemeentebestuur bestrijdt dat. De bestuurders wijzen erop dat het bestaande Harderwijkse bedrijven zijn die naar het nieuwe winkelcentrum komen. De Praxis verhuist vanaf haar huidige locatie aan de Stationslaan naast bloemenboetiek Shop Inn en benzinestation Tinq. Het dan leegkomende pand houdt vooralsnog haar bestemming van bouwmarkt, maar de gemeentebestuurders verwachten niet dat zich daar een nieuwe bouwmarkt zal vestigen.

Ook woonwinkel Kwantum aan de Deventerweg laat de verhuizing een lege plek achter naast Den Herder Wonen (en tegenover de Gamma). Maar B en W denken dat die lege plek wel weer wordt opgevuld door andere winkelbedrijven. In de zienswijzen wordt ook gesteld dat het bestemmingsplan ingaat tegen de door de raad vastgestelde detailhandelsvisie. Ook daarin gaan B en W niet mee. Ze stellen daarom de raad voor om in te stemmen met hun commentaren op de zienswijzen en om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Mogelijk wordt hun voorstel al besproken in de eerste vergadering van de commissie Ruimte na het zomerreces. De agenda van die vergadering is nu nog leeg.