Samenspel gemeente en Bedrijvenkring Harderwijk Beter ondernemen op veilig bedrijventerrein

Jos Disselhorst en Marion van Gils werken namens de gemeente Harderwijk en de  Bedrijvenkring Harderwijk structureel samen op het snijvlak van gemeente en ondernemers. Doel: ondernemers faciliteren in waar ze goed in zijn, ondernemen.

Eén van de werkgroepen hiervoor is het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVOB). Zij wil de bedrijventerreinen kwalitatief op hoog niveau krijgen en houden.

Duurzaamheid, bewegwijzering en collectieve inkoop zijn andere thema’s die onder parkmanagement vallen. Naast deze hands-on acties werken Gemeente en Bedrijvenkring (met vertegenwoordigers uit andere sectoren) op beleidsmatig niveau samen in het Economisch Platform Harderwijk.
 
De bedrijventerreinen in Harderwijk zijn kwalitatief verbeterd, constateren Jos Disselhorst en Marion van Gils. Dat is niet van gisteren op vandaag gebeurd, maar een gezamenlijke inspanning van jaren. Sinds Parkmanagement verplicht werd gesteld door de provincie bij het masterplan revitalisering van Lorentz I in 2008 is de situatie stapsgewijs verbeterd. Ondernemers zien het belang van een schone en veilige omgeving steeds meer en hun actieve rol is ook nodig om criminaliteit geen kans te geven. ,,Er gebeurt nu relatief weinig en dat willen we graag zo houden. We willen criminelen ontmoedigen hun slag te slaan’’, stelt bedrijfscontactfunctionaris Jos Disselhorst, die namens de gemeente als adviseur optreedt.
 
De grootste rol in het beheer van de terreinen hebben de Bedrijvenkring Harderwijk (de ondernemers zelf) en Stichting Parkmanagement, die projecten en initiatieven namens de BKH uitvoert. Parkmanager Marion van Gils is het gezicht van de stichting. ,,De bedrijvenkring was voornamelijk een belangenbehartiging- en netwerkorganisatie. Met het invoeren van parkmanagement is die rol uitgebreid. De Stichting Parkmanagement werkt vanuit de collectiviteitsgedachte, waarbij gekeken wordt naar de individuele wensen van ondernemers. Daarvoor is goede samenwerking nodig’’, aldus van Gils.
 
Camerabewaking
Samen met de ondernemers werkt parkmanagement aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. In de werkgroep Keurmerk Veiling Ondernemen Bedrijventerreinen (KVOB) zitten ook politie, brandweer, gemeente en de beveiligingsorganisatie. Scheefliggende stoeptegels, verlichting, dichte hekken tot openbaar groen en verkeerssituaties worden een aantal keer per jaar geschouwd.

De gemeente zit als adviseur in het bestuur van de stichting parkmanagement. Bij camerabewaking kijkt zij o.a. mee of dit voldoet aan wettelijke eisen. Disselhorst: ,,Dat is niet eenvoudig, zeker niet als het gaat om camerabewaking. Ondernemers wilden wel, er was ook geld voor, maar het gaat ook om privacy. Als je camerabewaking wilt implementeren is dat afhankelijk van het aantal inbraken en criminaliteit. Dat komt op de Harderwijkse bedrijventerreinen niet vaak voor, maar als het gebeurt is de schade wel behoorlijk groot. Pas als er na genomen maatregelen van ondernemers nog overlast is, mogen er camera’s worden geplaatst. De gemeente moet dat zorgvuldig afwegen.’’
Bij bedrijventerrein Tonsel werd hiermee in 2013 begonnen, waarna in 2016 camerabewaking is gerealiseerd. Andere terreinen kunnen profiteren van het voorwerk dat toen is gedaan. Het protocol zoals dit is opgesteld voor de Tonsel, kan als basis dienen voor de overige bedrijventerreinen.

Toch zijn er ook verschillen. Op de Tonsel en Lorentz III dragen alle ondernemers verplicht bij aan parkmanagement. Op de overige terreinen zijn bedrijven vrijwillig lid. Disselhorst en Van Gils roepen ondernemers dan ook op om mee te doen om cameratoezicht mogelijk te maken. ,,Het is een uitdaging om de exploitatie rond te krijgen. De haalbaarheid van de exploitatie hangt ook af van het aantal deelnemers. We willen geen freeriders. Invoering van een (collectief) ondernemersfonds via de OZB kan hier een prima oplossing bieden.’’
 
06-40442902 (Marion van Gils - Bedrijvenkring) 
0341-411911 (Jos Disselhorst - gemeente Harderwijk)
www.bedrijvenkringharderwijk.nl 
www.harderwijk.nl  

Bron: Stad in Bedrijf
Tekst: Marco Jansen
Foto: Fotostudio Merjenburgh

Jos Disselhorst en Marion van Gils
 

Bedrijvenkring Harderwijk

Adresgegevens

Postbus 115
3840 AC Harderwijk

Telefoon

T. 06-40442902

Meer info